Trafikverket

Beslut om Västsvenska paketet

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 17:22 CET

Idag fattade styrgruppen för Västsvenska paketet beslut som är avgörande för att arbetena med paketet ska kunna starta.

Beslutet innebär att projekteringen av Västlänken kan starta. Det innebär också att man kan genomföra kollektivtrafikåtgärder och trimningsåtgärder i väg- och gatusystemet.

Åtgärderna för kollektivtrafiken innebär bland annat att Västtrafik kommer att kunna erbjuda kunderna större turtäthet och fler linjer, nya och längre tåg, en kraftig utbyggnad av pendelparkeringar samt en fortsatt satsning för att fördubbla resandet.

Åtgärderna i vägsystemet ger smidigare trafikflöden och bättre utnyttjande av vägsystemet inför starten av trängselskatten i januari 2013.

Summan av de kollektivtrafikåtgärder samt åtgärder i vägsystemet, som kommer att genomföras under 2010-2011 uppgår till 700 miljoner kronor.

Västsverige och Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. En viktig del för att skapa en god livsmiljö och förutsättningar för tillväxt är att utveckla kollektivtrafiken, järnvägar och vägar. Västsvenska paketet innehåller infrastrukturlösningar från och med nu och fram till 2027. För att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera satsningarna införs trängselskatt i Göteborg från den 1 januari 2013.

Läs mer om Västsvenska paketet:
http://www.trafikverket.se/vastsvenskapaketet

Presentation finns som bilaga.

Mer information lämnas av:
Lena Erixon, Chef Samhälle Trafikverket 0706-58 93 64
Kent Johansson, regionråd Västra Götaland, 0705-37 03 40
Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande Göteborg, 0705-75 02 42