Bilprovningen

Beslut på Bilprovningens årsstämma 29 april

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 14:23 CEST

I dag avhöll Bilprovningen sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2012.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen och vd. Av till förfogande stående vinstmedel, 384 249 894 SEK, görs en utdelning om 70 000 000 SEK eller 1 750 SEK per aktie, och

314 249 894 SEK balanseras i ny räkning.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av ny styrelse

Kerstin Lindberg Göransson omvaldes till ordförande och Leif Ljungqvist, Anna Nilsson-Ehle samt Jacob Röjdmark till ledamöter. Till nya ledamöter valdes Gunnar Malm och Cecilia Daun Wennborg.

Gunnar Malm (född 1950) är generaldirektör för Trafikverket. Tidigare har han bland annat varit verkställande direktör för Arlandabanan Infrastructure AB och för ASG samt haft olika befattningar inom SJ, bland annat som ställföreträdande generaldirektör.

Cecilia Daun Wennborg (född 1963) är styrelseledamot i bland annat Ikano bank AB, Eniro AB, Carnegie Fonder AB, Proffice AB, Getinge AB och Hakon invest AB samt tidigare varit vice verkställande direktör för Ambea AB, verkställande direktör för Carema Vård och Omsorg AB, ekonomi- och finansdirektör i Ambea AB respektive Carema Vård och Omsorg AB, tf verkställande direktör i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt verkställande direktör för Skandia Link.

Per Johansson, Ulf Blomgren och Tom Bjerver avgick ur styrelsen i samband med överlåtelsen av Besiktningskluster 2 AB till minoritetsägarna den 18 mars.

Bilagor

Klicka här för bilder på Gunnar Malm och Cecilia Daun Wennborg

För mer information

Kerstin Lindberg Göransson, styrelseordförande, mobil: 0708-91 61 10, e-post: kerstin.lindberggoransson@bilprovningen.se

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 89 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon.

Bilprovningen är ackrediterad för att utföra besiktningar i hela Sverige och har stationer från Karuesuando till Skurup. Under 2012 genomförde företaget närmare 5,4 miljoner besiktningar och omsatte 1 550 MSEK.

Bilprovningen ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.