Scribona AB

Beslut på extra bolagsstämma i Scribona. Scribona byter namn till Catella.

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 16:12 CEST

Extra bolagsstämman, fredagen den 15 oktober, i Scribona AB (publ) beslutade att:

  • bolagsordningen ändras gällande bolagets namn och lägsta antalet styrelseledamöter. Scribona AB (publ) byter således namn till Catella AB (publ) och att bolagsordningen ändras såtillvida att lägsta antalet styrelseledamöter skall uppgå till lägst fyra och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.
  • styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma.
  • genomföra utförsäljning av 30 procent av aktiekapitalet och rösterna i Catella Capital Intressenter AB till ett partnerbolag som ägs av ledande befattningshavare inom Catella Capital-gruppen.
  • genomföra överlåtelse av rörelsen i Catella Corporate Finance AB till två handelsbolag som ägs till 35 procent av ledande befattningshavare inom Catella Corporate Finance-gruppen via partnerbolag samt till övrig del av Scribona Nordic AB.
  • införa en valberedningen och att de tre största aktieägarna kommer att utse tre personer som ska ingå i valberedningen.

För ytterligare information:

Johan Ericsson, Verkställande direktör, telefon +46-(0)70 544 00 00

Besök även: www.scribona.se eller www.catella.se

Scribona är listat på First North och Remium AB, 08-454 32 00, är dess Certified Adviser.