Benchmark Oil & Gas AB

BESLUT PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMAN I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 09:00 CET

Den extra bolagsstämman i Benchmark Oil & Gas AB (publ) beslutade efter votering att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett tillfälle, besluta om nyemission av högst 385.400.604 aktier. Aktieägarna skall ha företrädesrätt vid teckning av de nya aktierna.

Protokollet från extra bolagsstämman bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Kangert, Informationsansvarig, telefon 08-622 07 03, 0708-81 49 71

Om Benchmark Oil & Gas AB (publ):
Benchmark grundades 1996. Bolaget bedriver exploatering, prospektering och produktion av olje- och gasfyndigheter genom nytänkande och användande av modern teknik. Bolaget är för närvarande verksamt i USA som erbjuder goda geologiska förutsättningar för prospektering, utbyggnad och produktion, ekonomisk stabilitet, låg politisk risk samt en väl utbyggd infrastruktur av hög kvalitet. Idag fokuserar Bolaget på undersökning och produktion vid Orange, Lavaca och Liberty Counties i Texas samt i Alaska. Aktien är sedan den 12 juni 2006 noterad på NGM Equity och Benchmark har idag cirka 3 800 aktieägare.