Linear AB

Beslut på Extra stämman 2008-09-25

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:56 CEST

 

(Aktietorget: LINE B)

En extra stämma i Linear AB (publ) avhölls tidigare idag och i sammandrag beslutades följande;

* Antal ordinarie styrelseledamöter skall uppgå till tre stycken utan suppleanter och till ledamöter valdes;
o Jan Nilstadius (omval)
o Åke Zetterberg (omval)
o Thomas Gustafsson (nyval)

* Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen. Förändringarna är i huvudsak följande;
o Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun
o Verksamheten är ändrad enligt styrelsens förslag bl a innebärande att "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling, rådgivning och försäljning av teknisk apparatur. Bolaget skall även äga och förvalta bolag med denna eller liknande inriktning och därmed förenlig verksamhet".
o En del förändringar till följd av att bolaget har endast ett aktieslag.

* Stämman bemyndigade styrelsen att enligt förslaget, under tiden intill näst-kommande årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemission om högst 8 000 000 aktier eller utge konvertibler motsvarande.

* Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget om utförsäljning av befintlig verksamhet

* Inga övriga frågar finns att rapportera

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Jan Nilstadius till styrelsens ordförande.

Västervik 2008-09-25

Linear AB (publ) gm Thomas Gustafsson, VD

För ytterligare information kontakta;
- Styrelseordförande Jan Nilstadius, 070-300 50 20