Precise Biometrics AB

Beslut Tagna Vid Precise Biometrics Årsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 07:44 CEST

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, torsdagen den 27 april, togs bland annat beslut om ändring av bolagsordningen så att A- och B-aktier sammanslås till ett aktieslag. Vidare godkändes styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och /eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom bemyndigandet avser bolaget att få in kapital från främst industriella eller internationella ägare.

Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Lars Grönberg, Christer Fåhraeus, Göran Jansson, Jan T. Jørgensen, Marc Chatel och Christer Bergman. Helen Fasth-Gillstedt avböjde omval. Som ny styrelseledamot valdes Lisa Thorsted. Sedan mars 2006 är Lisa Thorsted Vice President för Commercial Planning på SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S och hon har tidigare varit aktiv inom olika verksamhetsområden i SAS. Som styrelsens ordförande omvaldes Lars Grönberg. Bolagsstämman tog också beslut om att arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 735 000 kronor.

Utdelning
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2005.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade också om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen genomförs för att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen, samt för syfte att slå samman A- och B-aktier till ett aktieslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission aktier och/eller konvertibler. Fullt utnyttjande av detta bemyndigande motsvarar en utspädningseffekt om knappt 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från i första hand nya industriella eller internationella ägare.


För ytterligare information
Christer Bergman, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 0730 35 67 26 eller +1 703 405 8255
E-post christer.bergman@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smartkort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card(TM), har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Via dotterbolaget Fyrplus Teknik kan Precise Biometrics leverera kompletta biometriska lösningar, baserade på exempelvis fingeravtryck, ansiktsform och iris, till den skandinaviska marknaden. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i London och Washington D.C, USA. Dotterbolaget Fyrplus Teknik har huvudkontor i Karlstad och regionkontor i Linköping medan dotterbolaget Loqware har huvudkontor i Göteborg. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A). Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/