Fagerhults belysning

Beslut vid Årsstämma den 22 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:21 CEST

Vid årsstämman i AB Fagerhult den 22 april 2009 beslutades om utdelning med 5,50 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Malm Bernsten, Eric Douglas, Björn Karlsson, Eva Nygren, Fredrik Palmstierna och Jan Svensson. Per Borgvall hade avböjt omval. Som ny styrelseledamot invaldes Johan Hjertonsson. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till valberedning omvaldes Gustaf Douglas, Jan Svensson och Björn Karlsson. Dessa bemyndigades att utse ytterligare en till två ledamöter.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.


Habo den 22 april 2009

Upplysningar kan lämnas av:

Jan Svensson
Styrelseordförande
tel: +46 31 891 790
mobile: +46 70 577 16 40
e-mail: jan.svensson@latour.se

Ulf Karlsson
t.f. CEO
tel: +46 36 10 85 63
mobile: +46 70 537 04 54
e-mail: ulf.karlsson@fagerhult.se
Fagerhultgruppen med 2 000 anställda är Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer. Koncernen har säljbolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland, Holland, Frankrike, Spanien, Tyskland, Österrike, Estland, Polen, Ryssland, Dubai, Australien och Kina. Tillverkande enheter finns i Habo, Falkenberg, Borås och Åhus i Sverige, Manchester i England, Melbourne i Australien och i Suzhou i Kina. Gruppen, där Fagerhults Belysning, Ateljé Lyktan, Fagerhult Retail, Elenco, Eagle Lighting, Project Lighting och Whitecroft Lighting ingår, omsätter 2 800 MSEK. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, Mid Cap.