Fagerhults belysning

Beslut vid AB Fagerhults årsstämma den 25 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:46 CEST

Vid årsstämman i AB Fagerhult den 25 april 2006 beslutades om utdelning med 3,50 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Bernsten, Per Borgvall, Eric Douglas, Anders Frick, Björn Karlsson, Eva Nygren och Fredrik Palmstierna.

Till valberedning omvaldes Gustaf Douglas, Anders Frick och Björn Karlsson. Dessa bemyndigades att utse ytterligare en till två ledamöter.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade om ny bolagsordning anpassad till den nya aktiebolagslagen.

I övrigt hänvisas till tidigare utsänd delårsrapport.

Habo den 25 april 2006

Fagerhultgruppen med cirka 1 600 anställda är Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer samt erbjuder sortiment för inredningsbelysning. Koncernen har säljbolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Holland, Tyskland, Estland, Ryssland och Kina. Tillverkande enheter finns i Habo, Örnsköldsvik, Varberg, Falkenberg, Borås och Åhus i Sverige, Manchester i England och i Suzhou i Kina. Gruppen, där Fagerhults Belysning, Ateljé Lyktan, Belid, LampGustaf, LampGustaf Inredning, Elenco och Whitecroft Lighting ingår, omsätter cirka 2 000 MSEK. AB Fagerhult är noterat på stockholmsbörsens O-lista.