BioPhausia AB

Beslut vid extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 15:24 CEST

Extra bolagsstämma vid BioPhausia AB (publ) har i dag beslutat i enlighet med styrelsens förslag i kallelse till extra bolagsstämman den 22 september 2003:

- att godkänna styrelsens beslut av den 22 augusti 2003 om en emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, vilket innebär att bolaget kan tillföras knappt 40 MSEK före emissionskostnader
- att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om riktad emission av konvertibelt lån
- att ändra villkoren för konvertibelt förlagslån 1999/2004
- att till ny styrelseledamot välja Roger Johanson
- att justera styrelsens arvode till 420.000 kronor.

Uppsala den 22 september, 2003

Frågor besvaras av styrelsens ordförande, Ulf Holmström,
tel. 0706-14 45 04