Ledstiernan AB

Beslut vid Metrimas extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 09:01 CET

Vid gårdagens extra bolagsstämma i Metrima beslutades att utse ny styrelse för perioden intill nästa årsstämma. Stämman valde Patrick Sandahl, Alf Blomqvist, Örjan Serner och Erik Gustafsson till ledamöter. Till suppleant valdes Ulf Ivarsson.
På det efterföljande styrelsemötet valdes Alf Blomqvist till styrelsens ordförande.


Vid bolagsstämma den 30 september 2005 beslutade stämman om byte av bolagskategori från privat till publikt samt antagande av ny bolagsordning. Nämnda beslut har dock ej registrerats hos Bolagsverket och äger därför ej giltighet.

Bolagsstämman beslutade att stämmans beslut den 30 september 2005 om byte av bolagskategori från privat till publikt samt beslut om antagande av ny bolagsordning ej skall gälla.

För ytterligare information
Alf Blomqvist, VD på Ledstiernan, tel: 08 545 035 00, mobil: 0733 14 97 00, alf.blomqvist@ledstiernan.se

Om Ledstiernan
Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med inriktning på investeringar inom kommunikationsteknologi såväl som investeringar i tillväxt utanför sektorn. Ledstiernan har idag 11 huvudinnehav där ägandet i genomsnitt uppgår till 30%. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se

Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35