SSAB

Beslut vid SSAB:s årsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 15:29 CEST

Styrelseledamöter
Omval av Carl Bennet, Anders G Carlberg, Sverker Martin-Löf, Marianne Nivert, Anders Nyrén och Matti Sundberg. Nyval av Olof Faxander och Lars Westerberg. Sverker Martin-Löf utsågs till ordförande.

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen till 9,00 kronor per aktie. Utbetalning genom VPC beräknas ske den 2 maj 2006.

Inlösen av SSAB-aktier
Erbjudandet om inlösen av aktier i SSAB genomförs som planerat och innebär i korthet följande:

• Varje aktie ger en inlösenrätt och tjugo inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie.

• För varje inlöst aktie erhålls 485 kronor kontant.

• Varje aktieägare erbjuds sälja högst 2.000 inlösenrätter courtagefritt.

Tidsplan för inlösenerbjudandet
• SSAB-aktien noteras exklusive inlösenrätt fr om den 24 april 2006.
• Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 26 april.
• Informationsbroschyr avseende erbjudandet distribueras till direktregistrerade aktieägare och läggs ut på SSABs (www.ssab.se) och Handelsbankens (www.handelsbanken.se) hemsidor omkring den 28 april.
• Anmälningstiden är 2 maj - 29 maj för inlösen av aktier.
• Sista dag för anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter är 16 maj.
• Handeln med inlösenrätter pågår 2 maj – 23 maj.
• Utbetalning av likvid för courtagefri försäljning omkring den 30 maj.
• Utbetalning av inlösenlikvid omkring den 19 juni.

Fondemission
För att återställa aktiekapitalet efter inlösen beslöt stämman att genomföra en fondemission på 120 935 649,80 kronor utan utgivande av nya aktier.

Split
Stämman beslöt om aktiedelning (aktiesplit) så att varje aktie delas upp i tre aktier av samma aktieslag. Aktiespliten beräknas vara genomförd och registrerad i slutet av juni 2006.

Ny verkställande direktör
I samband med bolagsstämman tillträder Olof Faxander som verkställande direktör och koncernchef efter Anders Ullberg som går i pension.


För mer information:
Ulrika Ekström, Informationschef
08-45 45 734
0703-98 54 52