Jernhusen AB

Beslutet är fattat – Jernhusen bygger ut Årsta Kombiterminal för drygt 400 miljoner

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 07:00 CEST

Nu satsar Jernhusen över 400 miljoner på att bygga ut Årsta Kombiterminal med ett nytt lager- och logistikcenter på 15 000 kvm. Genom att bygga i direkt anslutning till kombiterminalen skapas en effektiv och modern anläggning för citydistribution.

Det optimala geografiska läget möjliggör kombinationen av citydistribution med intermodala järnvägstransporter. Terminalen blir tack vare sitt läge också optimal för framtida citylogistiklösningar med miljövänliga fordon för en hållbar stadskärna. I augusti/september 2012 beräknas bygget starta för att vara klar vid årsskiftet 2013/2014.

För att effektivisera hela logistikhanteringen på terminalområdet kommer två nya lyftkranar att byggas. Dessa kommer hantera fler enheter snabbare och mer effektivt. En ny modern och effektiv infart till området med nya tekniska lösningar byggs för att hantera all lastbilstrafik på ett effektivt sätt.

- Investeringen i Årsta ligger helt i linje med den satsning som Jernhusen gör för att göra järnvägen mer attraktivt som transportmedel. Vårt mål är att bygga fler liknande terminaler, främst i Malmö och i Göteborg, då ett nätverk av terminaler tillsammans effektiviserar transporterna i hela landet, säger Anders Holmberg, chef Affärsutveckling Lager och logistikfastigheter på Jernhusen.

Kyl- & Frysexpressen blir första hyresgäst
Halva anläggningen blir ett kyl- och frysanläggning. Det lokala åkeriet Kyl- & Frysexpressen blir första hyresgäst som kommer hantera hela kyldelen i logistikanläggningen.

- Årsta kombiterminal ger en fantastisk möjlighet att kunna erbjuda ett nytt logistikupplägg, tåg kombinerat med citydistribution. Vi är oerhört glada att få vara en del i detta och tror att vi med vår långa och gedigna erfarenhet av Stockholmsmarknaden kan bidra till mer klimatsmarta transportlösningar, säger Robert Barkensjö, VD på Kyl- & Frysexpressen.

Nu pågår arbete med att hitta en transportör som ska hantera distribution i den varma byggnaden. 

Miljöfördel med citylogistik
Med en central citylogistikanläggning beräknas besparingarna på koldioxid bli 1000 årston jämfört med om lastbilar skulle köra transporterna in till city från ytterindustriområdena. Ett annat exempel på miljöbesparingar är tågtransporter som kör ca 10 mil direkt till terminalen. Då sparas cirka 2 500 årston koldioxid jämfört med om godset åkt samma sträcka på lastbil. Varje kranlyft sparar därutöver 56 gram koldioxid jämfört med trucktransporter. Terminalen dimensioneras för ca 100 000 enheter per år.

För mer information:
Anders Holmberg, chef Affärsutveckling Lager och logistikfastigheter, Jernhusen, 072-734 96 27
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 253 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 255 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 11 miljarder kronor.