DIU – Datorn i utbildningen

Beslutsboken: Fem konkreta åtgärder för IT i skolan

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 11:40 CEST

Idag torsdagen den 4 juli, i samband med ett seminarium under Almedalsveckan, presenteras ”Beslutsboken” - ett förslag till nationellt åtgärdsprogram för att säkra en likvärdig spridning av IT i skolundervisningen. Bakom rapporten står Stiftelsen DIU, Datorn i utbildningen, och IT&Telekomföretagen inom Almega.

Beslutsboken ger konkreta förslag inom fem områden: Etablering av regionala kunskapscenter, satsning på skolledarkompetens, ett digitalt lärarlyft, modernisering av lärarutbildning samt samordning av forskning kring användning av digitala verktyg och arbetssätt.

– Även om IT-användningen nu äntligen börjar komma igång ute i skolorna görs inte satsningar på ett systematiskt vis i alla skolor och kommuner, säger Peter Becker vid Datorn i utbildningen, en av medförfattarna till rapporten. Det behövs en samordning så att investeringar i nya verktyg sker på ett genomtänkt sätt, med kompetensutveckling och digitalt innehåll.framsida beslutsboken

I rapporten lyfts flera inspirerande exempel fram, bl.a. rörelsen bland lärare kring skriv- och lässtart med digitala verktyg, liksom klassers delade skrivande i bloggar och nytänkande kring undervisningsformer med ”vända klassrum”.

– För att Sverige ska fortsätta vara en av världens främsta IT-nationer är det avgörande att framtidens arbetskraft har digital kompetens av toppklass, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och den andre medförfattaren till rapporten. Användning av modern teknik och digitala arbetssätt måste därför genomsyra hela skolan, avslutar Fredrik von Essen.

Seminariet från Almedalen kommer att livesändas via IT- och telekomföretagens webbplats med start kl. 13.00, torsdagen den 4 juli.

Sändningen går självklart också att ta del av i efterhand via DIUs webbplats: www.diu.se/framlar

Ladda hem rapporten här:
Beslutsboken

Kontakt:

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU,
tel. 070-710 44 53, peter.becker@diu.se

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen,
tel. 08-762 70 57 fredrik.vonessen@almega.se


Stiftelsen DIU, Datorn i Utbildningen är en oberoende och icke-vinstdrivande stiftelse verksam sedan 20 år vars syfte är att utveckla svensk skola i med IT som katalysator.  Stiftelsen DIU ger ut tidskriften DIU, Sveriges pedagogiska specialtidskrift kring IT och lärande, arrangerar seminarier och studieresor, och driver sedan 2009 den årliga nationella konferensen Framtidens lärande – här och nu! Läs mer på www.diu.se

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1100 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000
medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se