Banverket

Beslutsunderlag klart för arbetstunnel till station Odenplan

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 10:57 CEST

Banverket har utrett tre alternativ till lägen för en arbetstunnel till bygget av station Odenplan. Med utredningen som grund ska Banverkets, Stockholms stads och Landstingets gemensamma styrgrupp för projekt Citybanan fatta beslut om vilket alternativ Banverket ska ansöka om bygglov för.

Under samrådet för Citybanans spårtunnel mellan Tomteboda och Riddarholmen våren 2005 fick Banverket synpunkter på förslaget till en arbetstunnel för bygget av station Odenplan, en tunnel från Drottninggatan vid Observatorielunden. Man saknade en analys av hur läget och byggtrafiken till och från tunneln skulle påverka barnens säkerhet och möjlighet att röra sig i området.

Inför den fortsatta processen med ansökan om bygglov har Banverket därför utrett tre alternativa lägen och konsekvenserna för barn, funktionshindrade, gående och cyklister samt konsekvenser för närmiljön, t ex buller och intrång.

Banverket har utrett lägen vid S:t Eriksparken och Rådmansgatan samt kompletterat utredningen av tunneln vid Observatorielunden. Dessutom har man utrett ett alternativ som innebär att man inte bygger någon arbetstunnel.

Underlag till beslut om arbetstunnel för station Odenplan (1 MB)
http://www.banverket.se/upload/pdf/jarnvagsnatet/Stockholm/Citybanan/Arbetstunnel_Odenplan_beslutsunderlag.pdf