Linköpings kommun

Besök från Vietnam i Linköping för att studera vattenrening och avfallshantering

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 11:08 CEST

17-21 augusti besöker en delegation från Vietnam Linköping för att studera planeringsprocesser för vattenrening och avfallshantering. Besöket består av fem personer från Thai Nguygen-provinsen cirka två timmars resa landvägen norr om Hanoi. Linköpings kommun arrangerar besöket i samarbete med Tekniska Verken.

Besöket ingår i ett treårigt samverkansprojekt mellan provinsen Thai Nguyen och Linköpings kommun. Det är nu inne på sitt andra år. Projekt finansieras av ICLD (Internationellt center för lokal demokrati).

Syftet med projektet är att studera teknikval, metoder för medborgardialog och kommunikation med invånare, till exempel i kommunens planprocess. Avloppsrening och avfallshantering, främst organiskt avfall, är i fokus för projektet. Ambitionen är att kunna återvinna växtnäring och att kunna producera biogas.

En stad i provinsen, Song Cong town, med cirka 70000 invånare utan avloppsrening är utsedd till pilotområde där metoder för både tekniska lösningar och för medborgardialog och kommunikation ska testas.

Under veckan kommer även Vietnams ambassadör från Stockholm att medverka två dagar. Linköpings borgmästare Helena Balthammar (S) är värd för besöket.

För ytterligare information kontakta borgmästare Helena Balthammar (S), 072-582 80 69,  eller Marie Hägglund, gruppchef och projektledare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 013-26 31 13.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.