Web Service Award AB

Besökarna glöms av Sveriges webbansvariga.

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 11:20 CEST

I takt med att svenska webbplatser växer, ökar problemen med sajterna. Pengar, tid och teknik saknas för att hålla kvaliteten på sajterna uppe enligt de ansvariga. Trots detta drar få nytta av den gratis kvalitetskontroll sajtens besökare utför.

Trenden från tidigare år håller i sig. Sajterna fortsätter växa - både med antal sidor och nya funktioner, visar undersökningen "Hur mår Sveriges webbplatser?".

 

Enbart 33 procent av webbansvarig anger att det finns tid avsatt för bearbetning/granskning av nya texter och bara 37 procent det finns rutiner för språkgranskning. Hela 65 procent av de ansvariga för Sveriges kommun- och landstingssajter och 51 procent av de ansvariga på svenska företagssajter saknar rutiner för att försäkra sig om att deras sajt håller hög kvalitet. Bättre är det på statliga verk och myndigheter, där det ändå är 35 procent som uppger att sådana rutiner saknas.

Det avslöjar årets upplaga av undersökningen "Hur mår Sveriges webbplatser", som genomförts för fjärde gången. Drygt 600 webbansvariga personer har svarat i undersökningen.

Brist på pengar, tid och teknik uppges av de svarande som viktiga orsaker till att kvalitetsrutiner saknas. Ytterligare en förklaring till problemen är att webbplatserna hela tiden växer, både innehållet och antalet funktioner på sajterna ökar varje år.

Trots resursbristen är det få som använder besökarna på sin sajt som en gratis resurs för att hitta fel och brister. Bara 24 procent av de svarande i undersökningen uppger att de tar besökarnas hjälp för att kontrollera kvaliteten på sina sajter.

- Den låga andelen är förvånande. Det är de som använder sig av sajten som lättast upptäcker om någonting är fel, säger Pierre Du Rietz, vd och chefsanalytiker på Web Service Award som genomfört undersökningen.

Nästan lika många, 23 procent av de svarande, säger också att de kommer att göra om sin webbplats under det kommande året.

- Det finns stor risk att de nya webbplatserna kommer att ha samma problem som de gamla, eftersom rutinerna för att kvalitetssäkra och underhålla webbplatserna inte finns, säger Pierre Du Rietz.

Undersökningen "Hur mår Sveriges webbplatser?" genomförs för att ta reda på hur Sveriges webbplatsansvariga upplever kvaliteten på sina webbplatser och sin arbetssituation. Den har genomförts varje år sedan 2006. I år omfattar den drygt 600 respondenter.

För frågor och mer information:

Pierre Du Rietz, vd/chefsanalytiker, pierre.durietz@webserviceaward.com, 070-544 07 77

Åsa Jonsson, presskontakt, asa.jonsson@webserviceaward.com, 070-536 03 66

Rapporten kan laddas hem från: http://www.webserviceaward.com/pdf/Trendrapporten_2009_WSA.pdf eller genom att kontakta Åsa Jonsson.

Web Service Award
Web Service Award är ett undersökningsföretag specialiserat på undersökningar via internet. Sedan år 2000 genomförs Web Service Indexmätningar som visar vad Sveriges internetanvändare anser om kvaliteten på svenska företags, myndigheters och organisationers webbsatsningar. Information om Web Service Awards produkter och tjänster finns på www.webserviceaward.com.