Landstinget i Jönköpings län

Besöksförbud på Höglandssjukhuset och Länssjukhuset Ryhov

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 14:12 CET

För att få bukt med vinterkräksjukan har Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö och Länssjukhuset Ryhov infört besöksförbud på samtliga avdelningar. Förbudet gäller till och med söndag kväll 4 mars 2007.
Idag den 28 februari klockan 13.00 har akutavdelningen, Ryhov Vårdenhet 4 och 15, Höglandssjukhuset Eksjö och vårdavdelning 24 på Nässjöklinikerna vinterkräksjuka patienter.

Förbudet har kommit till för att skydda patienter, anhöriga och personal.

Anhöriga till svårt sjuka och föräldrar till barn får komma på besök efter överenskommelse med berörd vårdavdelning.

Mycket smittsamt
Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus. Utbrott av vinterkräksjuka inom vården innebär lidande för patienterna och ökad belastning för personalen. Därför är det viktigt att förhindra spridning av detta mycket smittsamma virus inom vården, betonar man på Landstingets enhet för smittskydd och vårdhygien.

Besök inte anhöriga
Smittan kan komma in via patienter, personal eller besökande. Därför ska du inte besöka sjuka anhöriga eller gå till ditt arbete inom vården om du har magsjuka. Kommer smittan in i vården kan den sedan föras vidare genom kontakt mellan patienter eller via personalens händer.

Skärpt hygien i vården
Vården har riktlinjer och checklistor för skärpta hygienrutiner vid utbrott av vinterkräksjuka. Skärpta hygienrutiner innebär att den sjuke isoleras och vårdas av så få som möjligt, att noggrann handhygien iakttas, att arbetsklädseln skyddas och att ytor som förorenats rengörs.

De som arbetar med de sjuka får inte heller hantera livsmedel eller vårda patienter som inte smittats.

Symptomfri ett dygn
Du som fått vinterkräksjuka ska vara symptomfri minst ett dygn innan du går till jobbet eller träffar andra. Tänk på att ha egen handduk hemma, sprita gärna händerna, stäng toalocket när du spolar och rengör noggrant efter dig på toaletten.

Fakta om vinterkräksjuka
Inkubationstiden är 12–48 timmar och sjukdomen håller i sig 1–2 dygn. Vinterkräksjukan orsakas av Calicivirus som finns i mycket stora mängder i avföring och kräkning. Det sprids både direkt och indirekt via livsmedel, vatten, råa skaldjur eller grönsaker och bär som förorenats med avloppsvatten.
Symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber. Sjukdomen är självläkande inom några dygn, men vila och vätska rekommenderas. Det är lätt att bli sjuk igen. Smittade personer kan sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter att de tillfrisknat.
(Källa: Smittskyddsinstitutets webbplats).Vänliga hälsningar

Kicki Ekbladh
Informatör, Höglandets sjukvårdsområde
Höglandssjukhuset
575 81 Eksjö
christina.ekbladh@lj.se
0381-350 26, 070-543 50 26
www.lj.se/hoglandssjukhuset