Region Örebro län

Besöksnäringen i Örebro län växer

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 15:09 CEST

Besöksnäringen i Örebro län visar en uppåtgående trend. Under 2018 skapades sysselsättning för omkring 2 900 personer, en ökning med 14 procent sedan 2010. I dag arbetar 16 400 personer i besöksnäringen i Östra Mellansverige. Det visar en rapport framtagen på uppdrag av Regionalt forum för turismanalys.

– Utvecklingen är såklart glädjande och ett bra kvitto på att vi gör någonting bra och att vi är på rätt väg. Undersökningen visar att vi haft en uppåtgående trend under perioden 2010-2018, något vi ska ta fasta på och utveckla vidare, säger Irén Lejegren, Regionråd vid Region Örebro län.

Besöksnäringens utveckling mäts och beskrivs ofta i antal gästnätter och andelen utländska besökare, vilket såklart är ett förenklat sätt att se och mäta besöksnäringens utveckling. Men det ger ändå en bra fingervisning åt vilket håll Region Örebro län är på väg.

– Inom regionen arbetar vi genom olika konstellationer där alla bidrar till att skapa möjligheter för besöksnäringen. Vi arbetar för att öka lönsamheten, omsättningen och sysselsättningen i näringen. Vi står inför en spännande framtid med både inarbetade metoder och nya grepp för att locka till oss turister och sprida information om besöksnäringen i länet, säger Katarina Rönnbacka Nybäck,

Utvecklingsledare inom Region Örebro län.

Omsätter 3,4 miljarder

Besöksnäringens omsättning har ökat med 25 procent sedan 2010 och uppgick till 3,4 miljarder kronor. Östra Mellansverige som helhet har ökat med 22 procent under samma period. I länet har antalet sysselsatta under mätperioden ökat med 14 procent, antal gästnätter har ökat med 15 procent, vilket innebär till exempel att de samlade logiintäkterna har ökat med 48 procent och för Örebro län har det inneburit en ökning med 59 procent.

Samarbete mellan de fem län

Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Syftet är att utveckla statistik- och analysfrågor i länen och dess kommuner. Den övergripande målsättningen är att stärka den gemensamma användningen och kunskapen kring statistik hos de deltagande regionerna. Regionalt forum för turismanalys samordnas av Västmanland Turism – en del av Region Västmanland. Se mer i bifogad rapport.

För mer information, kontakta:

Katarina Rönnbacka Nybäck, Utvecklingsledare inom Region Örebro län.
Telefon: 019- 602 63 55
E-post: katarina.ronnbacka-nyback@regionorebrolan.se

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.