Borlänge kommun

Besparingar inom vuxenutbildningen

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 11:01 CEST

Vuxenutbildningen ser ut att gå 5 miljoner kronor back i år. Efterfrågan på vuxenutbildning har minskat de senaste åren och statsbidragen blir lägre. Enheten har nästa år 9 miljoner mindre att röra sig med.

Stora förändringar av verksamheten föreslås. Bl a minskar antalet tjänster från 52,65 till 38,5. Övertalig personal erbjuds andra arbeten i kommunen, främst inom grundskolan.

- Det kan också, i sista hand, bli fråga om varsel och uppsägningar, säger Kenneth Persson, ordförande i produktionsstyrelsen.

Utbudet av utbildningar minskar. Kvar blir s k behörighetsgivande ämnen, alltså ämnen som ger behörighet till högskolestudier. Fem kärnämnen inom den grundläggande vuxenutbildningen kommer att erbjudas även fortsättningsvis. Det är matematik, svenska, engelska, samhällskunskap och svenska som andra språk. Ambitionen har varit att de i samhället med minst utbildning skall drabbas minst.

Yreksutbildningarna inom vårdyrken blir kvar och alla pågående kurser skall slutföras.

Utbildningar som försvinner efter nyår är bl a inom data och företagsekonomi. Utrymmet för uppdragsutbildningar minskar.

Efter nyår bedrivs verksamheten under en enhet med namnet Borlänge vuxenutbildning. Begrepp som komvux och lärcentrum försvinner. Flexiblare öppettider med fler utbildningar kvällstid utreds för närvarande.

Förslaget till åtgärder för att få balans i ekonomin vid resultatenheten vuxenutbildningen kommer att behandlas av produktionsstyrelsen den 28 oktober.