Vänsterpartiet Storstockholm

Besparingar nedmonterar landstinget

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 14:28 CET

Ett område som drabbas hårt av besparingar är SLL Miljö som inte längre kommer att vara en egen avdelning. I grunden ligger ett sparbeting på 50 miljoner i årets budget. Förändringarna kommer till stor del att beslutas av landstingsdirektören och inte av politikerna.

- Återigen är demokratin i landstinget i fara när viktiga principiella frågor behandlas över huvudet på oss politiker. Oron är stor över konsekvenserna. Både personal och de fackliga organisationerna påpekar att någon konsekvensanalys inte är gjord, säger Håkan Jörnehed (V), gruppledare.

Vänsterpartiet vill tillskjuta 50 miljoner för att kunna behålla den kompetenta personalen och bevara de övergripande verksamheterna såsom miljöarbetet, kunskapscentrum och produktionsplanering.

- Den föreslagna besparingen innebär att kontroll och samordning splittras upp. Med ett utökat landstingsbidrag vill Vänsterpartiet säkerställa en fortsatt hög profil på landstingets verksamheter, inte minst miljöarbetet.

För mer information: Håkan Jörnehed (V), gruppledare, tel. 070 – 737 41 20