Försäkringskassan

Besparingskrav tvingar Försäkringskassan att drastiskt minska den lokala servicen

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 16:06 CET

I budgetpropositionen i oktober meddelade regeringen att man planerar att ge Försäkringskassan en betydligt lägre anslagsnivå från år 2013 och framåt. Regeringens krav är besparingar på drygt 300 miljoner kronor utöver effektivisering som Försäkringskassan redan kalkylerat med. Försäkringskassan har fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur neddragningen ska gå till. Planen som nu lämnas till regeringen innehåller en mycket kraftig nedbantning av Försäkringskassans lokala närvaro för spontana besök.

Ett genomförande av en föreslagen strategisk plan med omfattande automatisering av stora delar av handläggningen skulle komma att uppfylla kraven på anslagsnivå, dock först ett antal år senare än det budgeten förutsätter. Det har varit Försäkringskassans förhoppning att få gehör för en sådan plan, men det har nu visat sig att regeringen inte vill vänta ytterligare två till tre år på resultatet.

Valen har därefter varit starkt begränsade. Ett alternativ, att omedelbart kraftigt minska antalet handläggare, skulle innebära en överhängande risk för försenade utbetalningar och skulle få en mycket negativ påverkan för alla kunder. Det alternativ som då stått till buds är att minska servicenivåerna, och då främst inom kontorsrörelsen. Planen till regeringen innehåller därför en avveckling av Försäkringskassans lokala närvaro för spontana besök. I klartext innebär det att Försäkringskassan drar sig ur servicekontoren som idag drivs tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. En ytterligare konsekvens blir att Försäkringskassan avvecklar de lokala kontoren. Bokade besök med Försäkringskassans personliga handläggare kommer inte att påverkas av förändringarna.

-         Vi har haft stor press på oss från regeringen att ta fram förslag till en åtgärdsplan och jag beklagar att man inte vill vänta på effekterna av vårt arbete med automatisering och självbetjäning, säger Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender. Vi har då i praktiken inte haft någon annan möjlighet än att minska servicenivåerna lokalt. Det absolut viktigaste när vi ställts inför en sådan situation är att ge utbetalningar och handläggning högsta prioritet. Vi bedömer att det kommer att drabba kunderna minst, säger Adriana Lender.

Presskontakt 
010-116 98 88

Staffan Karlsson
Presschef
010-119 82 31

Susan Ottosen
Pressekreterare
010-116 92 20

Webbplats

www.forsakringskassan.se