Umeå kommun

Besparingskraven minskas med 2 miljoner för 2014

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2014 14:36 CET

Gator och parker ansöker om att få ett tillskott på två miljoner kronor under 2014 för att parera de mest synbara konsekvenserna av tidigare beslutade besparingar. En enig teknisk nämnd beslutade att ansöka hos budgetberedningen om att få använda en del av nämndens eget kapital.

- Den lagda budgeten för 2014 gäller men ett tillskott till driftbudgeten med två miljoner för 2014 kan förbättra läget något. Gator och parker och andra verksamheter har arbetat bra och skapat ett
bättre ekonomiskt läge än beräknat för 2013 vilket ger pengar som vi nu vill använda, säger Lasse Jacobson, tekniska nämndens ordförande.

Förbättrat läge inom flera områden
Pengarna kommer från tekniska nämndens eget kapital, som minskas med motsvarande belopp. Tillskottet innebär att resurser återförs till offentlig renhållning, papperkorgar och klottersanering och dessa då inte längre berörs av besparingarna. Hälften (drygt 100) av hundlatrinerna, ställs tillbaka på de stråk där flest människor rör sig. Parkdriften och gatubelysningens besparingskrav minskas.

- Det här gör det möjligt att lindra konsekvenserna på några områden som påverkar medborgarna mycket, men merparten av besparingarna kvarstår, säger Andreas Lundgren, andra vice ordförande i tekniska nämnden.

Kvarstående besparing hos Gator och parker

Det tidigare budgetbeslutet för 2014 innebär ändå fortsatta stora besparingar hos Gator och parker med cirka 13 miljoner kronor. 

-  Så snart ekonomin tillåter vill vi titta på att återinföra bidraget till enskilda vägar, säger Stefan Nordström, vice ordförande i tekniska nämnden.

Till kommunstyrelsens budgetberedning för beslut

Tekniska nämndens ansökan om att få använda eget kapital har skickats till kommunstyrelsens budgetberedning för beslut. 

 

Kontakt:
Lasse Jacobson (V)
tekniska nämndens ordförande
090-16 14 04
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan@nittio5noll9.se

Andreas Lundgren (S)
tekniska nämndens andra vice ordförande
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Britta Strömgren
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 91
070-661 24 64
britta.stromgren@umea.se