Strålfors AB

Besparingsprogram i Strålfors

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 09:02 CEST

Strålfors parerar nya kundkrav och hårdare konkurrens med såväl produktutveckling som allt högre produktivitet, effektivitet och specialisering. Dessa åtgärder medför även ett minskat bemanningsbehov och ställer samtidigt allt högre krav på kompetens och flexibilitet hos våra medarbetare.

De olika verksamheterna inom Strålfors befinner sig i olika utvecklingsfaser. Affärsområde Informationslogistik expanderar p g a flera nya affärer och är i behov av ytterligare medarbetare, medan resurserna måste reduceras inom andra områden, främst inom affärsområde Etikett.

Mot bakgrund av ovanstående har Strålfors därför beslutat att genomföra ett besparingsprogram som beräknas ge en årlig kostnadsreduktion på 40 till 50 MSEK fr o m 2005. Kostnaden för det totala åtgärdsprogrammet har beräknats till ca 25 MSEK, vilket belopp kommer att redovisas i kvartal 3.

Joint venture med Böwe Systec genomfört
Som meddelats tidigare tecknade Böwe Systec och Strålfors en avsiktsförklaring den 25 augusti om att slå samman Roll Systems och Strålfors affärsområde Lasermax med verkan från den 30 september. Affären, som nu har slutförts, ger Strålfors en realisationsvinst på 55 à 60 MSEK, vilken kommer att redovisas i kvartal 3.

Resultatposter av engångskaraktär i kvartal 3
Nettot av de engångsposter som kommer att redovisas i resultatet för kvartal 3 uppgår till ett positivt belopp om 30 – 35 MSEK. Med undantag av nämnda engångsposter kvarstår tidigare lämnad resultatprognos ”Förutsättningarna för en fortsatt resultatförbättring under 2004 är således goda”.
För ytterligare information kontakta:

Per Samuelson,
VD och koncernchef
Mobil: 0708 - 58 54 40

Presskontakt:
Elisabeth Sjöberg
Telefon: 0372 - 851 19
Mobil: 0708 - 85 11 92

Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3 miljarder SEK och har verksamhet i 12 länder med totalt 1740 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984.