Besqab

Besqab bygger äldrebostäder i Norrtälje

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 16:15 CEST

Besqab har i anbudskonkurrens vunnit uppdraget att projektera, bygga, äga och förvalta äldrebostäder för särskilt boende vid Granparken i Norrtälje.

Granparken med 48 lägenheter har utformats utifrån Norrtälje kommuns Lokalbehovs- och Funktionsprogram som bla varit underlag vid anbudstävlingen. Utifrån detta har Besqab i samarbete med arkitekter på Bjerking i Uppsala tagit fram anbudsförslag med lämpliga och ändamålsenliga bostäder och gemensamhetsutrymmen. Stor vikt har lagts vid att boendet skall smälta in i den befintliga miljön. Det har också lagts stor vikt vid att utemiljön skall fungera som en del i den boendes vardag och vara en rogivande plats med olika samlingspunkter och attribut längs gångstigarna som väcker upp minnen och inbjuder till samtalsämnen och aktivitet för de boende.

Äldreboendet är i två våningsplan med god tillgänglighet till trädgårdarna och närhet till angränsande natur. Boendeavdelningarna kommer att bestå av 8 lägenheter på ca 30 kvm med gemensamma ytor för samvaro, måltider, balkonger och uteplatser. Neutrala ytor samt verksamhets- och personalutrymmen sammanbinder de olika boendegrupperna och ger goda förutsättningar för drift av verksamheten. Äldreboendet beräknas stå klart runt halvårsskiftet 2010.

"Det är alltid utmanande och spännande att ta fram förslag på nya äldrebostäder som skall nå upp till kommunens förväntningar och dagens krav på särskilda boenden. Vi är mycket glada över att kommunen är positiv till vårt förslag och ser fram emot att få genomföra uppdraget. Vårt engagemang inom särskilda boendeformer ökar och vi arbetar strategiskt för att skapa nya affärsmöjligheter, i första hand på Stockholms- och Uppsalamarknaden, säger Tomas Andersson projektledare för vård- och omsorgsbostäder på Besqab."

Frågor beträffande projektet besvaras av hyresvärdsombud Tomas Andersson på telefon: 08-630 16 38 eller 0708-49 19 97 alternativt via e-post: tomas.andersson@besqab.se

Besqab Projekt och Fastigheter AB är verksamma i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar över 3 000 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.