Hjälpmedelsinstitutet

Beställ middagen via tv:n!

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 10:04 CEST

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska få prova på att beställa mat, få samhällsinformation och titta på TV4+, allt på sin vanliga Tv-skärm. Vecka 37 sätter MonAMIprojektets svenska partner Hjälpmedelsinstitutet tillsammans med testbädd Hässelgården igång de första i en rad brukartester med användare.

Testerna utförs i Hässelby, i samarbete med stadsledningskontoret Stockholms stad, fastighetsbolaget Micasa, och företagen E-centret och GEWA. Samtidigt genomförs tester i Spanien, Slovakien, England, Frankrike och Tyskland. Syftet är att undersöka hur ny teknik tas emot av brukarna och hur tekniken kan levereras i ett allmänt utbud.

MonAMI projektet kommer pågå under fyra år och startade i september 2006. Genom att föra samman teknikutvecklare, forskare och stor kunskap inom området äldre och personer med funktionsnedsättning, önskar MonAMI bidra till att redan utvecklade tjänster och produkter blir billiga att köpa, fungerar trots olika förutsättningar och att de därmed tillgängliga för allt fler. I projektet ingår fjorton partners från sju europeiska länder.

Den 9 september kan du lyssna på en presentation om testerna på mässan Ett Bra Liv på Stockholmsmässan i sal C7 kl. 11:00 - 11:45, och träffa personal från projektet i monter C08:48. Mässan är kostnadsfri.

Mer information finns på ww.monami.info

Kontaktpersoner för testerna, och eventuell träff med brukare:
Anna Lampel, testansvarig 08-620 18 64, anna.lampel@hi.se
Oskar Jonsson, teknisk koordinator 08-620 23 55, oskar.jonsson@hi.se

Allmän information om MonAMI projektet lämnas av:
Gunnar Fagerberg, projektledare 08-620 18 09, gunnar.fagerberg@hi.se
Maria Suarez, informatör 08-620 18 68, maria.suarez@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området
hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att
medverka till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet
och ett tillgängligt samhälle.
Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar

  • provning och stöd vid upphandling av hjälpmedel  • forskning och utveckling  • utredningsverksamhet  • utbildning och kompetensutveckling  • internationell verksamhet  • information och kommunikation

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och landsting.