Glycorex Transplantation

BESTÄLLNING FRÅN TRANSPLANTATIONSCENTRUM I TURKIET

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:00 CET

(NGM: GTAB B) Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, meddelar att företagets produkt Glycosorb®-ABO nu även beställts av ett transplantationssjukhus i Turkiet för njurtransplantation över blodgruppsgränsen. Beställningen är den första från Spanien och innebär att 33 sjukhus i sammanlagt 13 länder beställt bolagets produkt Glycosorb®-ABO. I Spanien genomförs drygt 770 njurtransplantationer per år, varav ca 530 är från närstående levande givare. Detta innebär att Turkiet genomför fler s.k. living donor njurtransplantationer än något land i Europa. Glycosorb®-ABO, en produkt utvecklad av Glycorex Transplantation AB, används för att möjliggöra transplantationer över blodgruppsgränsen. Produkten är registrerad och godkänd för klinisk användning inom EU-området, Turkiet och även i Australien. Den nya metodiken har ursprungligen etablerats i Sverige och används regelbundet på transplantationscentra i Sverige. Produkten har därefter introducerats på flera marknader och används på transplantationscentra i Tyskland, England, Belgien, Norge, Grekland, Schweiz, Holland Danmark, Frankrike, Spanien och även i Australien. I maj 2006 publicerade 4 transplantationscentra, varav 3 från Sverige, Karolinska-Huddinge, Sahlgrenska, och Uppsala Akademiska Universitetssjukhus, utmärkta kliniska resultat av totalt 70 njurtransplantationer över blodgruppsgränsen. Detta är betydelsefullt för den fortsatta lanseringen av produkten på nya marknader. Behovet av att genomföra fler transplantationer är stort och växande i de flesta länder. Behandling av mottagaren med Glycosorb®-ABO möjliggör transplantation oavsett blodgrupp hos givare och mottagare och därmed möjliggörs ett ökat antal transplantationer. Produkten används framförallt i samband med njurtransplantationer från närstående levande givare, men även i samband med lever- och hjärttransplantation över blodgruppsgränsen. Vid akut leversvikt kan ofta patienten räddas genom transplantation och möjligheten att transplantera i tid ökar markant om man kan transplantera oavsett blodgrupp. Transplantation är en unik behandlingsmetod som ger väsentliga fördel ar både för patient och samhälle. Exempelvis har varje njurtransplantation i Sverige beräknats spara i genomsnitt 5 miljoner kronor jämfört med alternativ behandling och patienterna kan ofta återgå till ett normalt liv. Transplantationer över blodgruppsgränsen, vilket möjliggörs med bolagets produkt, är av stort intresse för att öka antalet transplantationer, korta väntetiderna och minska problemen med organbrist. Bolagets produkt ökar dessutom möjligheten att transplantera patienter i brådskande situationer, framförallt vid akut lever- eller hjärtsjukdom, eftersom möjligheten att transplantera inom ett kortare tidsintervall ökar när organ oavsett blodgrupp kan användas. För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 5780). Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).