Bestin

Bestin: Ändrat datum för delårsrapport Jan-Mar 2009

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 10:55 CEST


(Aktietorget: BEIN B)

Rapportdatum för "Delårsrapport ett" flyttas 6/5 till den 27/5 2009. Rapportdatum är som följer:

2009-05-27 Delårsrapport ett
2009-08-26 Delårsrapport två
2009-10-27 Delårsrapport tre
2010-02-26 Bokslutskommuniké för 2009

För ytterligare information kontakta:
Anders Ottosson
VD

Telefon: 040-208 851
E-post: anders.ottosson@bestin.se

Hemsida: www.bestin.se


Bestin utvecklar och marknadsför en mjukvara för effektivare verksamhetsstödjande affärsprocesser på företag och myndigheter. Mjukvaran strukturerar produkter, resurser och tjänster i systematiserade sälj- och inköpsprocesser, såväl mot interna funktioner som med kunder och leverantörer. Kunden abonnerar på mjukvaran som en tjänst över Internet, bestående av en central serverlösning som hanterar data och processer samt olika användarklienter för persondatorn, webben och/eller mobiltelefonen.