Bestin

Bestin: Bestins sista handelsdag den 12 mars 2010

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 15:11 CET

(Aktietorget: BEIN B)

Bestin Prepackaged Service Software AB ansökte om avnotering av bolagets aktie på AktieTorget enligt pressmeddelande den 28 december 2009. Sista handelsdag har fastställts till den 12 mars 2010.

AktieTorget har bifallit denna ansökan och beslutat avnotera aktierna i Bestin Prepackaged Service Software AB.

Bestin kommer enligt plan lämna bokslutskommuniké senast den 26 februari 2010. Därefter kommer all rapportering kring bolaget utgå från hemsidan under finansiell information.

För ytterligare information kontakta:

Anders Ottosson, Styrelseledamot och VD
Telefon: 040-20 88 51
E-post: anders.ottosson@bestin.se
Hemsida: www.bestin.se