Bestin

Bestin: Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 11:07 CET

(Aktietorget: BEIN B)

Rörelsens intäkter: 2 801 (3 655) tkr
Bruttovinst i kr: 2 311 (2 778)tkr
Resultat före avskrivningar: -1 003 (-1 170) tkr
Resultat före skatter: -2 069 (-2 167) tkr
Resultat per aktie: -0,71 (-0,90) kr
Bruttomarginal: 83 (76) %
Soliditet: 11 (23) %
Abonnenter: 4 897 (4 005) st

Verksamhetsåret 2009, precis som 2008, präglades fortfarande av en angenäm orderbok men en ansträngd leveransorganisation. Detta har medfört att bolaget ännu inte har uppnått sin "break-even" nivå på 9 500 abonnenter. Nuvarande orderbok motsvarar nästan 13 000 abonnenter med ett beräknat försäljningsvärde i abonnemang och övriga tjänster per år om minst 15 mkr.

Utöver befintliga leveransprojekten arbetar vi i utvärderings- och pilotprojekt som i sitt fulla utförande skulle motsvara minst ytterligare 15 000 abonnenter. Inför 2010 tar bolaget krafttag i att öka leveranskapaciteten för både pågående projekt, men även säkerställande av att kunna leverera på nya affärer avseende ett flertal utvärderings- och pilotprojekt.