Bestin

Bestin: Humanus tar ett helhetsgrepp med Bestins Portaltjänst

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:44 CEST

 

(Aktietorget: BEIN B)

Humanus Utbildning ägs av Studieförbundet Vuxenskolan som har en årlig omsättning på ca 600 Mkr. Humanus har gymnasial verksamhet som bedrivs i Lund, Halmstad och Landskrona, samt att man utför SFI utbildningar (Svenska För Invandrare) på över 25 olika platser, spritt över landet.

Humanus är sen tidigare kund till Bestin avseende inköpstjänsten, men har fört diskussioner sedan länge med Bestin att samla allt elevstöd, inköp, internservice och administrativa tjänster till Bestins Portaltjänst. Den nya versionen av vår portaltjänst som lanserades i februari hjälpte Humanus att ta steget fullt ut till ett nytt avtal.

Avtalet sträcker sig över 3 år där första delen av projektet kommer att pågå från maj - augusti 2009 och då omfatta nya användare/abonnenter om åtminstone 500 elever, 40 lärare och 5 administratörer. Humanus har en stark växande verksamhet där antalet nya användare/abonnenter är ett rörligt mål.

Ordervärdet per år över avtalsperioden styrs av det antal abonnenter (elever, lärare och administrativ personal) som aktiveras, där ett riktvärde är drygt 35 kr per månad och användare/abonnent, inklusive löpande användaresupport och inköpsstöd.

Humanus valde den nya versionen av Bestins Portaltjänst som bättre utnyttjar funktionaliteten i vår centrala plattform av affärslogik och webbtjänster. Man avser att införa allt från löpande ärendehantering i utbildningsverksamheten, receptionstjänster och besökshantering till att kunna dela information och dokument mellan elever och lärare. Dessutom avser man att via portalen koppla upp tredjeparts tjänster avseende ekonomi och redovisning. Man kommer dessutom att sprida inköpstjänsten ytterligare mellan de olika enheterna i landet, där övrig personal direkt ska kunna beställa utifrån ett begränsat utbud till sin lokala verksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Anders Ottosson, VD
Telefon: 040-208 851
E-post: anders.ottosson@bestin.se
Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)
Traversvägen 3
245 34 Staffanstorp
Hemsida: www.bestin.se


Bestin utvecklar och marknadsför en mjukvara för effektivare verksamhetsstödjande affärsprocesser inom inköps-, arbetsplats- och kundservice. Mjukvaran strukturerar och förenklar hanteringen av produkter, resurser och tjänster som ska stödja en kärnverksamhet genom att systematisera indirekta sälj- och inköpsprocesser, såväl mot interna funktioner som med kunder och leverantörer. Kunden abonnerar på mjukvaran som en tjänst över Internet, bestående av en central serverlösning som hanterar data och processer samt olika användarklienter för persondatorn, webben och/eller mobiltelefonen.