Bestin

Bestin levererar säljstödstjänst till servicebolag

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 10:43 CEST

(Aktietorget: BEIN)

Bestin levererar i nytt avtal en uppgradering av sin tjänst för Säljstöd och Kundportal till Belesia Lokalvård AB, ett av de större bolagen inom lokalvård och arbetsplatsservice i Stockholm med över 200 anställda och 70 mkr i omsättning 2006/2007.

Belesia växer kraftigt och etablerar sig runt om i landet där man dels följer sina stockholmskunder ut i landet men även får nya affärer i samarbete med bolag inom Facility Management och FM-Outsourcing i Sverige.

Säljstödstjänsten kommer att hantera allt från dokumentarkivering, offert- och lönsamhetskalkylering, driftplanering av tjänster och schemaläggning av personal till löpande uppföljning av utfallet på levererade tjänster. Dessutom avser Belesia att använda vår tjänst för ärendehantering, dels för att öka servicegraden i kundärenden till sina kunder men främst för via mobila enheter göra kvalitetsuppföljning och återrapportering av utförda tjänster ute hos kund.

Avtalet med Belesia innebär också ett samarbete, dels kring ett erbjudande av Bestin's tjänst "Arbetsplatsservice Direkt" till Belesia's kunder, men också att vi gör gemensam sak att marknadsföra tjänsten till Belesia's kollegor i branschen.


För ytterligare information kontakta:
Anders Ottosson
VD

Telefon: 040-208 851
E-post: anders.ottosson@bestin.se
Hemsida: www.bestin.se


Bestin utvecklar och marknadsför en mjukvara för effektivare verksamhetsstödjande affärsprocesser på företag och myndigheter. Mjukvaran strukturerar produkter, resurser och tjänster i systematiserade sälj- och inköpsprocesser, såväl mot interna funktioner som med kunder och leverantörer. Kunden abonnerar på mjukvaran som en tjänst över Internet, bestående av en central serverlösning som hanterar data och processer samt olika användarklienter för persondatorn, webben och/eller mobiltelefonen.