Salems kommun

Beta-alternativet föreslås för Salems centrum

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 16:47 CET

Salems kommun vill att området omkring Salems centrum ska utvecklas med bland annat nya bostäder, handel, gångstråk och parkeringar. Kommunstyrelsens ordförande och den politiska styrgruppen för utvecklingen av Salems centrum vill att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom utvecklingsalternativ Beta. Alternativet är det mest omfattande av de två aktuella alternativen Alfa och Beta. I Beta-alternativet ingår till exempel 600 nya bostäder och ett helt nytt centrum.

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt ordförandeförslag att den politiska styrgrupp som för projektet är eniga om att alternativ Beta bör väljas som utgångspunkt för fortsatt planering av Salems centrum. De främsta skälen är att Beta bedöms ge

  • störst möjligheter till utveckling av Salems centrum i ett långsiktigt perspektiv,
  • flest bostäder,
  • bäst ekonomisk utdelning för kommunen.

Under januari 2017 har en medborgardialog genomförts där drygt 100 synpunkter har kommit in från salemsborna via mail och webbenkät. 75 procent av de som lämnat synpunkter föredrar alternativ Beta.

Måndagen den 13 februari ska kommunstyrelsen besluta vilket utbyggnadsalternativ som ska föreslås för beslut i kommunfullmäktige den 23 februari.

Kommunstyrelsen föreslås också besluta att en förhandling ska inledas med centrumägaren och eventuella andra parter om ett avtalsförslag för utvecklingen av Salems centrum. Kommunfullmäktige ska sedan utvärdera förhandlingsresultatet för att gå vidare med planuppdrag och planeringsavtal.

Mer information

Läs mer på kommunens webbplats.

Kontakt

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00, lennart.kalderen@salem.se

Per Almström
Kommundirektör
070-723 94 94, per.almstrom@salem.se

Jan Heimdahl
T f miljö- och samhällsbyggnadschef
070-623 30 61, jan.heimdal@salem.se

Alarik von Hofsten
Konsult
070-920 74 15, alarik@alarik.com

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.