Sveriges Kommuner och Landsting

Betänkandet ska diskuteras på konferenser

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 08:39 CET

Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar under våren flera konferenser runt om i landet för att diskutera Ansvarskommitténs slutbetänkande. Totalt planeras åtta konferenser från Piteå i norr till Lund i söder.

Målgruppen för de så kallade remisskonferenserna är ledande tjänstemän och politiker i kommuner, landsting och regioner.

– Det här är ett sätt för oss att bidra till att förslagen diskuteras på lokal och regional nivå, vilket är väldigt viktigt i en sådan här process, säger Åsa Ehinger Berling, som är projektledare för Sveriges Kommuner och Landstings Ansvarsprojekt.

Ansvarskommittén slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft innehåller långtgående förslag om hur den svenska samhällsorganisationen ska se ut i framtiden. Förslagen påverkar i hög grad förutsättningarna för alla kommuner, landsting och regioner i Sverige.

Remisskonferenserna kommer att ge utrymme både för presentation av förslagen och för dialog kring dem och vad de innebär.

– Vi vill stimulera medlemmarnas eget remisskrivande och få vägledning i förbundets remissvar. Dessutom är det här en chans att ge våra medlemmar en arena där de tillsammans kan diskutera vilka konsekvenser förslagen får i olika delar av landet.

Totalt är åtta remisskonferenser inplanerade på följande ställen under april och maj:

* on 11 april i Örebro
* to 12 april i Göteborg
* ti 17 april i Jönköping
* on 25 april i Linköping
* to 26 april i Piteå
* to 3 maj i Sundsvall
* ti 8 maj i Stockholm
* to 10 maj i Lund

Anmäl dig till konferensen

Läs inbjudan: http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=1124&A=44405&FileID=148284&NAME=inbjudan%5Flink.pdf

För mer information: Åsa Ehinger Berling, tel: 070-621 32 30, e-post: asa.ehinger@skl.se