Betagenon AB

Betagenon och AstraZeneca har ingått ett samarbete inom diabetes typ 2

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 11:27 CEST

Betagenon AB, ett svenskt
bioteknik företag fokuserat på upptäckt och tidig utveckling av
läkemedel för behandling av diabetes typ 2, meddelade idag att de har
ingått ett samarbete med AstraZeneca.

Diabetes typ 2 är den mest vanliga metaboliska sjukdomen i västvärlden
med en hög incidens. För närvarande finns ungefär 150 miljoner människor
som har sjukdomen och den klassas som en epidemi i USA. Dagens mest
använda läkemedel för diabetes utvecklades för flera årtionden sedan med
en mindre förståelse om de underliggande orsakerna till diabetes.
Följaktligen är diabetes typ 2 än idag en kronisk, obotlig sjukdom och
de drabbade löper en hög risk att få livshotande kardiovaskulära
komplikationer allteftersom sjukdomen fortskrider. Det akuta kliniska
behovet och den stora ökande marknaden för nya läkemedel utgör en mycket
stor marknadspotential.

Det är nu känt att diabetes typ 2 utvecklas när de insulinproducerande
beta-cellerna misslyckas att tillgodose ett ökat tillskott av insulin på
grund av insulin resistens och/eller fetma. Betagenon är ett ungt
forskningsintensivt företag med en djup och unik kunskap om nya
mekanismer bakom de beta-cell defekter som leder till diabetes typ 2.

AstraZeneca's målsättning med samarbetet är att utveckla nya läkemedel
som återställer förmågan hos beta-cellerna att möta det ökande behovet
av insulin hos typ 2 diabetiker. Betagenon har tillgång till unika in-
vivo modeller där beta-cellerna ej producerar och/eller utsöndrar
tillräckligt med insulin till en normal nivå, och som utvecklar diabetes
mycket likt människans diabetes typ 2. Dessa modeller kommer att
användas i samarbetet för att utveckla en stark plattform för upptäckter
och utveckling för läkemedel. Detaljerna kring avtalet gavs ej.

"Vår strategi har varit att hitta den idealiska samarbetspartnern inom
läkemedels-industrin för att effektivt utveckla dessa tillgångar till
nya läkemedel som kan utgöra en viktig skillnad för denna stora och
växande patientgrupp. Vi är därför mycket glada att ha nått ett
samarbetsavtal med AstraZeneca, ett globalt verkande läkemedelsföretag.
Vi anser att detta samarbete demonstrerar Betagenon's värde och kunnande
på ett tydligt sätt, och genom detta samarbete har vi passerat en viktig
milstolpe i vår strategi", säger Olof Karlsson, VD för Betagenon.

"En tillgång till Betagenon´s kunskap och modeller är viktigt för
AstraZeneca som en del i våra ansträngningar för att utveckla nya
effektiva behandlingar för nedsatt glukostolerans och diabetes typ 2. Vi
ser fram emot att samarbeta med Betagenon och dess grundare i detta
spännande fält", säger Dr Ian Wadell, Director Bioscience, CV&GI,
Alderly Park, England.

Om Astra Zeneca
AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom
hälsovårdsområdet och bedriver forskning, utveckling, tillverkning och
marknadsföring av receptbelagda läkemedel och vissa hälsovårdstjänster.
AstraZeneca är ett av de fem största läkemedelsföretagen i världen, med
en försäljning inom området Healthcare på mer än 17,8 miljarder USD
under 2002 och med ledande marknadspositioner inom områdena mage/tarm,
onkologi, hjärta/kärl, neuroscience och luftvägssjukdomar. AstraZeneca
ingår i det europeiska och globala Dow Jones Sustainability Index samt i
FTSE4Good Index.

Om Betagenon AB
Betagenon är ett bioteknik företag i tidig fas som grundades i september
2001. Målet är att forska, utveckla och kommersialisera nya läkemedel
baserat på den omfattande kunskap och expertis som finns inom diabetes
typ 2 uppbyggt av Dr Helena Edlund, Dr Thomas Edlund och Dr Bo Ahrén. Dr
Helena Edlund är erkänd som en av de ledande experterna inom
insulinproducerande beta-celler, och hur defekter i beta-cellen
resulterar i diabetes typ 2. Betagenon's forskning och utveckling är
baserat i moderna laboratorielokaler i Uminova Science Park i Umeå och
företaget har ett kontor i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Betagenon AB
Birgitta Ståhl eller Olof Karlsson
Tel: +46 8 568 499 50
Fax: +46 8 568 499 40
info@betagenon.com