Sveriges Riksbank

Betalningsbalans, andra kvartalet 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:36 CEST

Bytesbalansen visade ett överskott på 39,7 miljarder kronor andra kvartalet 2007, vilket är en minskning med 2,4 miljarder jämfört med samma period 2006. Trots en starkt förbättrad tjänstebalans försvagades bytesbalansen som helhet mellan jämförelseperioderna.

Den finansiella balansen gav ett nettoutflöde på 95,3 miljarder under det andra kvartalet 2007. Till detta bidrog framförallt portföljinvesteringarna som svarade för det största utflödet, 129,5 miljarder kronor.

Betalningsbalansen kommer i fortsättningen att produceras och publiceras av Statistiska Centralbyrån på Riksbankens uppdrag. Från den 10 oktober kommer all statistik rörande betalningsbalansen att finnas tillgänglig på SCB:s webbplats www.scb.se


Sofia Kåhre 08-787 02 44, sofia.kahre@riksbank.se
Lars Fors 08-787 02 11, lars.forss@riksbank.se
Gunnar Blomberg 08-787 01 46, gunnar.blomberg@riksbank.se