Statistiska centralbyrån, SCB

Betalningsbalansen, 2:a kvartalet 2010: Obligationsförfall gav utflöden i den finansiella balansen

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:44 CEST

För grafer och tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____299521.aspx

Betalningsbalansen för andra kvartalet 2010 visar fortsatt stora överskott i bytesbalansen. Handeln med tjänster ökade jämfört med tidigare perioder och gav ett kapitalinflöde på 32,1 miljarder. Den finansiella balansen genererade ett nettoutflöde på 74,3 miljarder kronor vilket främst förklaras av förfall av svenska räntebärande värdepapper.

Starkare tjänstebalans – svagare handelsbalans

Överskottet i bytesbalansen försvagades under kvartalet och uppgick till 51,3 miljarder kronor. Utrikeshandeln med varor och tjänster uppgick till 53,8 miljarder kronor vilket var 9 miljarder lägre i jämförelse med samma kvartal förra året. Bruttoflödena för varuhandeln var dock betydligt högre och är nu uppe på samma nivåer som i slutet av 2008. Det var framförallt varuimportens starkare återhämtning som bidrog till den lägre nettohandeln. Tjänstebalansen förbättrades med 6,3 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år och uppgick till 32,1 miljarder.

Stora nettoutflöden inom den finansiella balansen

Den finansiella balansen gav under kvartalet ett nettoutflöde på 74,3 miljarder kronor. Övriga investeringar och portföljinvesteringar gav återigen stora nettoflöden. I portföljinvesteringar orsakade förfall samt återköp av svenska räntebärande värdepapper stora nettoutflöden.

Tabell: Betalningsbalansen, miljarder kronor netto

Graf: Betalningsbalansen, miljarder kronor netto

Publikation

Betalningsbalansen, 2:a kvartalet 2010

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Tredje kvartalet 2010 publiceras 2010-12-01 klockan 9.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

 

Förfrågningar

Fredrik Öhrström
Tfn 08-506 941 12
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Lizette Appelberg

Tfn 08-506 944 04
E-post fornamn.efternamn@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.