Statistiska centralbyrån, SCB

Betalningsbalansen, 3:e kvartalet 2011: Bytesbalansen allt starkare

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 09:43 CET

Överskottet i bytesbalansen växte ytterligare under tredje kvartalet. Det större överskottet beror på starkare handels- och tjänstebalans samt på en ökad kapitalavkastning.

Handel med varor och tjänster gav ett överskott på 64,0 miljarder kronor under tredje kvartalet. Både handelsbalansen och tjänstebalansen har stärkts främst som en följd av stark exporttillväxt. Handelsbalansen gav ett överskott på 26,3 miljarder kronor medan tjänstebalansen gav ett överskott på 37,7 miljarder kronor.

Överskottet i kapitalavkastningen har ökat och uppgick under tredje kvartalet till 23,0 miljarder kronor. Den starka kapitalavkastningen beror främst på att avkastningen på portföljinvesteringar vänt från negativ till positiv till följd av lägre svenska räntor. Lägre svenska räntor stärker kapitalavkastningen eftersom räntekostnaden till utlandet minskar.

Överskottet i bytesbalansen balanseras av ett underskott i den finansiella balansen på 56,1 miljarder kronor. I likhet med föregående kvartal var det främst övriga investeringar som bidrog till underskottet. Finansiella derivat, som visat överskott sedan 2010, bidrog nu istället till underskottet.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____324549.aspx

Publikation

Betalningsbalansen, 3:e kvartalet 2011

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Jon Smedsaas
Tfn 08-506 947 08
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Fredrik Öhrström
Tfn 08-506 941 12
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.