Statistiska centralbyrån, SCB

Betalningsbalansen, 4:e kvartalet 2011: Minskat överskott i varuhandeln gav svagare bytesbalans

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 09:42 CET

Bytesbalansen för fjärde kvartalet 2011 uppgick till 50 miljarder kronor vilket är en försvagning med 6 miljarder kronor jämfört med samma period 2010. Det är framförallt handeln med varor som har bidragit till försvagningen.

Minskat överskott i utrikeshandeln

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 15 miljarder kronor vilket är en klar minskning jämfört med samma kvartal 2010 då motsvarande överskott var 25 miljarder kronor. Det lägre överskottet beror både på minskad varuexport och en samtidigt ökande varuimport.

Utländska turisters konsumtion i Sverige ökade

Tjänstebalansen gav ett överskott på 34 miljarder kronor under fjärde kvartalet, vilket är en viss försvagning i jämförelse med föregående år. Den största förändringen är att underskottet i posten resor minskat vilket beror på utländska resenärers ökade konsumtion vid resande i Sverige.

Utflöden inom den finansiella balansen

Överskottet i bytesbalansen balanseras av ett underskott i den finansiella balansen på 73 miljarder kronor. Relativt stora utflöden av kapital noterades inom direkta investeringar och övriga investeringar. Portföljinvesteringar i form av värdepappersupplåning gav däremot upphov till större inflöden.

Betalningsbalansen, miljarder kr netto  

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____329931.aspx

Betalningsbalansen, miljarder kr netto

Publikation

Betalningsbalansen, 4:e kvartalet 2011

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Jon Smedsaas
Tfn 08-506 947 08
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Fredrik Öhrström
Tfn 08-506 941 12
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.