Sveriges Riksbank

Betalningsbalansen kvartal 3 2006

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 09:35 CET

Bytesbalansen visade ett överskott på 49 miljarder kronor tredje kvartalet 2006, vilket är en minskning med 1,7 miljarder kronor jämfört med samma period 2005. Sett över de tre första kvartalen ligger det samlade bytesbalansöverskottet på 152,1 miljarder kronor vilket är en ökning med 9,3 miljarder jämfört med motsvarande period ifjol.

Överskottet för det tredje kvartalet härrör till största delen från handel med varor och tjänster. Det samlade överskottet uppgick till 52,5 miljarder kronor fördelat på handelsbalans med 30,4 miljarder och tjänstebalans med 22,2 miljarder kronor. Faktorinkomsterna visade också överskott med 7,9 miljarder, medan de löpande transfereringarna gav ett underskott med 11,4 miljarder.

Sedan förra publiceringen i augusti har betydande revideringar genomförts på faktorinkomster – kapitalavkastning - vilket i sin tur innebär att tidigare publicerade bytesbalansöverskott för åren 2005 och 2006 har ökat. En utförligare beskrivning av orsakerna till detta finns att läsa under avsnittet avkastning på direkta investeringar.

Säsongrensat uppgick bytesbalansöverskottet till 54,5 miljarder kronor, vilket är i nivå med tredje kvartalet 2005.