Sveriges Riksbank

Betalningsbalansen kvartal 4 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:35 CET

Bytesbalansen visade ett överskott på 57,2 miljarder kronor fjärde kvartalet 2006, vilket är en förbättring med 10,7 miljarder kronor jämfört med samma period 2005. Överskott noterades för handelsbalansen med 38,5, tjänstebalansen med 22,2 och faktorinkomsterna med 6,8 miljarder kronor. De löpande transfereringarna visade ett underskott med 10,3 miljarder kronor.

Årssiffrorna för 2006 visar på ett överskott i bytesbalansen med 209,6 miljarder kronor. Det motsvarar drygt 7 procent av BNP.
Jämfört med året innan har bytesbalansen förbättrats med 21,6 miljarder kronor. Detta kan till en stor del förklaras av att nettot för handeln med varor och tjänster ökat med 34,7 miljarder kronor.