SYNA AB

Betalningsförelägganden minskade med 9%

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 10:25 CEST

I augusti minskade antalet utslag i mål om betalningsföreläggande med 9% jämfört med samma månad 2009. Antalet minskar i flera län, men ökar bland annat i Stockholm.

Antalet betalningsföreläggande var i augusti det lägsta hittills i år. Att antalet är lågt i augusti är normalt eftersom arbetet både hos många företag och hos Kronofogdemyndigheten minskar under semestermånaderna. Att antalet ligger på en lägre nivå än förra året visar att företagen i år bättre klarar av att betala sina räkningar jämfört med krisåret 2009.

- Vi har sett en positiv utveckling under hela 2010 och i augusti låg antalet betalningsförelägganden fortfarande på lägre nivåer än 2009 och på den lägsta nivån hittills i år. Det är så klart skönt att fler klarar av att betala sina räkningar och vi får hoppas att utvecklingen fortsätter under hösten. Vi  brukar se lite av en ketchupeffekt under början av hösten när folk är tillbaka efter semestern och det ska bli intressant att se om förbättringen i ekonomin håller i sig då säger Harald Stjerna, informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna

Kreditupplysningsföretaget Syna mäter och publicerar varje månad antalet utslag i mål om betalningsföreläggande. Utvecklingen av antalet utslag i mål om betalningsföreläggande ger en bra fingervisning om en aspekt av de svenska företagens ekonomiska situation, nämligen deras förmåga att betala sina räkningar. Kraftiga ökningar av antalet betalningsförelägganden leder till fortsatta ekonomiska problem för både företagen som inte betalar sina fakturor, men givetvis också för de företag som inte får betalt. Ett utslag i mål om betalningsföreläggande är en allvarlig betalningsanmärkning som troligtvis ingen företagare vill dra på sig.

Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 levererat kredit- och marknadsinformation till företag, myndigheter och statliga verk.

För ytterligare information och statistik för respektive län kontakta:

Harald Stjerna informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna

harald.stjerna@syna.se

Mobil 0702-338297

Direkt 040-258539

Växel 040-258500

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 tillhandahållit kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi tillhandahåller information till alla sorters företag samt statliga myndigheter och verk.