Nordfeldt Produktionsteknik

Beteendestyrd Energibesparing

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 20:45 CET

I de flesta fall kan man spara mycket energi bara genom att bli medveten om detta.

Idag är det en självklar sak att vi i hemmen samt på större energislukande industrier tänker på energiförbrukningen. Detta pga ekonomisk styrning. En grupp som lätt glömmer detta är alla kontor. Där har källsorteringen slagit igenom, men inte övrig energiförbrukning såsom värme och elektricitet.

Kontoren har många datorer, belysning och andra kontorsmaskiner som var och en för sig drar lite energi, men tillsammans blir det en betydande kostnad samt CO2 utsläpp. Detta helt i onödan.

Sommarhalvåret skapar alla dessa maskiner värme genom sina kylfläktar. Detta resulterar i att man måste tillföra mer kyla via AC eller liknande…

Vi kan idag mäta energiförbrukningen totalt i fastigheten samt kartlägga var energitjuvarna finns.

Detta för att skapa en bild hur energiutnyttjandet förändras genom beteende samt enkla tekniska lösningar. Utan att personalen INTE uppfattar detta som ett merarbete eller störande moment i arbetet eller vardagen.

Arbetsplatsena utrustas med intelligent strömförsörjning till datorer och kringutrustning. Personalen utbildas i hur man med andra enkla medel kan minska energikonsumptionen på arbetsplatsen.

Övriga åtgärder man kan göra enkelt är att "trimma" in ventilation och nattbelysning.

För mer information:

Nordfeldt produktionsteknik

www.gronenergi.se

Tel: 08-570 310 78

Nordfeldt Produktionsteknik - Miljöföretaget!
Vi fokuserar på att kartlägga och åtgärda Er energiförbrukning