Betfair Sverige

Betfair skriver banbrytande avtal med hästporten

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 09:07 CEST

Betfair och British Racing, bestående av British Horseracing Authority (BHA), Racecourse Association och ryttarintressen, har tecknat ett historiskt femårigt avtal till ett värde av minst 40 miljoner pund, vilket kommer att bidra till att säkra den långsiktiga finansieringen av brittisk hästsport.

Under avtalsperioden har Betfair gått med på att betala British Racing 10,75% av alla intäkter på hästsport från sina kunder i Storbritannien. Avtalet innehåller också betydande garantibelopp till en lägstanivå vilket bidrar till att trygga tillväxten inom brittisk hästsport.

British Racing har gjort åtaganden kopplade till avtalet som garanterar ett visst antal spelobjekt per år. Betfairs spelardata kommer att kunna användas för att utforma ett spelutbud som spetsar hästsporten som vadslagningsobjekt för spelarna och vadslagningsoperatören. Avtalet kopplar ihop Betfairs intressen med British Racings strävan att öka intäkterna för hästsporten.

Det femåriga avtalet kommer att ersätta Betfairs nuvarande frivilliga hästkapplöpningsavgift under 2012-13. Betfair har redan gjort betalningar uppgående till £ 6,5 miljoner under perioden, som nu kommer att avräknas mot betalningar enligt det nya avtalet.

Avtalet är något som bör kunna bli praxis för branschen. Den brittiska regeringens departement för kultur, media och idrott (DCMS) kommenterade att man kommer att samråda med branschen under 2012 om förslag som kan ersätta den frivilliga avgiften till hästsporten. Detta kan inbegripa alternativ som kräver att alla speloperatörer med tillstånd i Storbritannien och som tar insatser från brittiska kunder tecknar egna avtal med British Racing.

Paul Bittar, VD för British Horseracing Authority , som tillsammans med Simon Bazalgette, koncernchef i The Jockey Club (den största kommersiella intressegruppen i British Racing) ledde British Racings förhandlingar, säger:

 "Vi är glada att vi kunnat nå en överenskommelse med Betfair, ett avtal  som representerar en milstolpe för både hästsporten och vadslagningsindustrin. Avtalet ger många fördelar, däribland betydande och ökad garanterad finansiering samt en trygghet för sporten i förhållande till spelarkollektivet. Vi siktar på att liknande arrangemang med fler speloperatörer kommer att följa.”

"Detta avtal har krävt en hög grad av samarbete både inom hästsporten, med alla de största organisationerna delaktiga i förhandlingarna, och naturligtvis med Betfair, som har visat stort engagemang i sin strävan att vara en konstruktiv kommersiell partner till vår sport. Framför allt skulle jag vilja ge ett erkännande till BHA:s ordförande och styrelse för deras vision och orubbliga engagemang i att driva bättre och mer stabila finansiella lösningar för sporten, som utan den här uppgörelsen inte skulle ha varit möjligt.

 "Vi tror starkt både på värdet av brittisk hästsport som produkt och behovet av att ha ett nära samarbete med vadslagningsbranschen till en ömsesidig nytta. Den brittiska regeringen har förbundit sig att lägga fram förslag till att hantera brister i vårt nuvarande finansieringssystem. Vi fortsätter att vara fullt engagerade i denna process, som syftar till långsiktiga affärsrelationer där avtal som detta med Betfair hjälper till vid övergången till en helt kommersiell framtid för hästsporten . "

 Martin Cruddace, Betfairs juridiske- och regleringschef säger:

"Den här affären innebär ett verkligt historiskt ögonblick. För första gången har British Racing och Betfair visat att det är möjligt för oss att arbeta tillsammans på kommersiella grunder. Naturligtvis har det inte varit lätt men slutresultatet uppväger allt hårt arbete.

 "Vi hoppas att detta markerar en ny era och uppmanar andra speloperatörer att ingå liknande avtal för att säkerställa en stark, frisk och levande hästkapplöpningsindustri  i detta land.

 "Jag vill personligen tacka Paul Roy och de som har representerat British Racing genom denna process för all den tid och energi de har investerat i att hjälpa oss att åstadkomma det här avtalet."

 John Penrose MP, minister för turism och kulturarv vid utskottet för kultur, medier och idrott:

 "Regeringen har alltid ansett att det bör finnas ett kommersiellt samband mellan British Racing och vadslagningoperatörer och jag hyllar alla parter för att ha åstadkommit detta avtal".

 "Betfairs vilja att vara den första operatören att ingå ett avtal av detta slag  är imponerande och beundransvärd, liksom det engagemang som Paul Roy och Paul Bittars team på British Horseracing Authority visat, utan vilket avtalet inte skulle ha varit möjligt. Jag hoppas att andra kommer att snabbt följa i deras kölvatten.

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Betfair:

 Jonathan Oates

informationschef

Tel: 0044 20 8834 6240

 Mob: 07921 063609 Jonathan.oates @ betfair.com

 British Horseracing Authority:

 Kommer Lambe

Chef för External Affairs

Tel: 0044 20 7152 0028

 Mob: 07816 914409 wlambe@britishhorseracing.com            07816 914409     

 Not till redaktörer:

 Om avtalet:

Avtalet grundar sig på garantier från British Racing och förbinder Betfair att betala sporten den beräknade summan av 10,75% av Betfairs vinst från de brittiska spealre som satsar på British Racings utbud med en inbyggd årlig procentuell ökningen så att British Racing kan ta del av Betfairs tillväxt inom området. Denna summa beräknas till över £ 40 miljoner de kommande fem åren. I varje årligt åtagande ingår också £ 500.000 som är en  summa där Betfair kommer att bidra till prispengarna på kapplöpningsbanor inklusive stöd till gräsrotsnivå och / eller relaterade till hästkapplöpningens välgörenhetsorganisationer årligen.

Betfair har redan gjort en första utbetalning på £ 6,5 miljoner för 2012/13 vilken kommer att avräknas avtalet.

British Racing har också åtagit att de kommer att diskutera Key Performance Indicators (KPI) med Betfair och att hästsporten kommer att ha en roll i att föreslå hur dessa nyckeltal ska formuleras och ge vidare råd om hur dessa indikatorer kan utveckla bidragen till sporten.

Om den föreslagna ändringen:

Regeringen erkänner att även om det nuvarande kommersiella förhållandet mellan brittisk hästkapplöpning och vadslagningsoperatörerna är viktigt för branschen har farhågor väckts om huruvida den befintliga strukturen i vadslagningsavgiften speglar det moderna spellandskapet. Regeringen anser inte att de bör vara direkt engagerade i vad som borde vara en kommersiell relation. Regeringen överväger alternativen för att reformera avgiften, eller ersätta den så att alla vadslagningsoperatörer tar insatser från brittiska registrerade kunder på brittisk hästsport in i en lämplig affärsförbindelse. DCMS planerar att formellt samråda med branschen om sina förslag senast i slutet av 2012.

 Om British Racing:

British Racing representeras av BHA, RCA och ryttarnas intressen.

The British Horseracing Authority (BHA) är styrande och reglerande organ för sporten hästkapplöpning i Storbritannien.

Racecourse Association (RCA) är en branschorganisation för 59 brittiska kapplöpningsbanor.

Ryttarnas intressegrupp är samlingsnamnet för en representativ gruppering av hästägare, tränare, jockeys, stallpersonal och uppfödare.

Storbritanniens hästsport och avel spelar en viktig roll i den brittiska ekonomin, särskilt på landsbygden - med en årlig ekonomisk omsättning på nästan £ 3,5 miljarder euro. Hästsporten är landets största idrottsliga arbetsgivare, med nästan 100.000 heltidsjobb - 18.600 av dessa berörs direkt.

I Storbritannien är hästsporten störst, näst fotboll, i form av  intäkter och publik - med ett rekord 6.15 miljoner människor - under 2011. Förra året deltog nästan 95.000 hästar i över 10.000 lopp på 60 kapplöpningsbanor.

Avgiften till hästsporten har sedan 1960-talet - minskat från ett genomsnitt på över 100 miljoner mellan 2003-04 och 2008-09, för att 59.500.000 £ under 2010-11 och en prognos £ 65.400.000, exklusive frivilliga bidrag 2011-12.

 

Betfair är en världsledande spelbörs från Storbritannien. Bolaget grundades 1999 och har 4 miljoner registrerade kunder. Med 7 miljoner transaktioner per dag låter Betfair spelkonsumenten betta (slå vad) på spelobjekt som samtidigt är framtagna av kunderna själva. Bolaget är registrerat på Londonbörsen(LSE) sedan 2010.