Bodens kommun

Betlehem blir ny vänort till Boden

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 16:50 CET

Under sensommaren fick Boden en förfrågan från Betlehem om att bli deras vänort. Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg och vice ordförande Bosse Strömbäck är positiva till förslaget och kommer att ta upp frågan vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 december.

 Frågan togs upp med Torbjörn Lidberg vid ett besök i augusti av George Hazbourn som lämnade över en begäran från vice borgmästaren i Betlehem, Issam Juha.

- Det är en intressant förfrågan eftersom Betlehem är en stad med stort kulturhistoriskt värde och en knytpunkt för många religiösa, säger Torbjörn Lidberg.

- Genom att få Betlehem som vänort kan vi få ta del av dess fantastiska historia. Det kan också ge möjligheter för utbildningsförvaltningen där skolklasser kan knyta band med barn i Betlehem, säger Bosse Strömbäck, vice ordförande i kommunstyrelsen.

En vänort är en ort i ett annat land som en svensk kommun samarbetar med. Motsvarande system finns även i andra länder. Det äldsta kända vänortsavtalet tecknades mellan Keighley i England och Poix-du-Nord i Frankrike 1920. År 1939 upprättades vänortsförbindelser mellan Uddevalla och den danska staden Thisted. Efter kriget blev den europeiska vänortsrörelsen en slags fredsrörelse, då man hoppades genom samarbete på kommunnivå kunna överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan folk. Vänortsutbyte sker vanligtvis mellan skolor, föreningar och kommunala förvaltningar i hopp om att utbyta idéer och erfarenheter kring gemensamma problem. Bodens kommun har sedan tidigare tre vänorter: Uleåborg (Finland), Apatity (Ryssland) och Alta (Norge).

Kontaktperson: Torbjörn Lidberg
E-post: Torbjorn.Lidberg@boden.se
Telefon: 070-621 56 20

Kontaktperson: Bo Strömbäck
E-post: Bo.Stromback@boden.se
Telefon: 070-529 42 92