Trafikverket

Betongbarriären på E22 mellan Malmö och Lund renoveras

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 10:18 CEST

​Mellan den 27 september och 17 oktober renoveras betongmittbarriären på E22 mellan Malmö och Lund. För att inte störa rusningstrafiken pågår arbetet mellan kl 9 och 15.

Sprickor i mittbarriären ska fyllas i med ny betong. Det vänstra körfältet i vardera riktningen stängs av och arbetet flyttas framåt i takt med att renoveringen är klar.

Hastigheten förbi arbetsområdet sänks till 50 kilometer i timmen och det är risk för köer.

För mer information kontakta:

Johan Högström, driftledare Trafikverket, 040-669 60 53, 070-579 60 53

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.