Svenska Betongföreningen

Betongdagen 21 november - Klimatreducerat byggande

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2019 10:35 CET

Betongbranschens målsättning är att betong för husbyggnation inom fem år ska nå en halverad klimatpåverkan, jämfört med den betong som användes år 1990.

År 2030 ska klimatneutral betong finnas på marknaden och år 2045 ska all betong som används i Sverige vara klimatneutral. Det kräver ett långsiktigt arbete med utveckling och implementering av ny teknik, ett arbete som pågår. Samtidigt är det viktigt att fokusera på åtgärder som kan vidtas och ge effekt inom en snar framtid. Därför handlar årets Betongdag om hur betongsektorn arbetar med klimatfrågorna idag.

Betongdagen samordnas med Betonggalan den 21 november i Stockholm.

TID OCH PLATS

Tid: Torsdag 21 november kl. 09.00-16.00.
Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm.
Middag och gala: För de som önskar blir det en kort promenad för middag och deltagande på Betonggalan på Stockholm Waterfront Congress Centre.

KOSTNAD

Betongföreningens medlemmar (enskilda och korporativa): 2 900 kr.
Icke medlemmar: 3 400 kr.
Tillägg för middag inklusive inträde till Betonggalan: 995 kr.

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Betongföreningen är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling