Svenska Betongföreningen

Betongdagen den 17 oktober: Urbanisering — från högt ovan mark till långt under jord

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2017 10:54 CEST

Betong är grunden för den moderna staden, både bokstavligt och bildligt. För grundkonstruktioner och tunnelförstärkningar saknar betongen konkurrenter men betongen har naturligtvis en viktig roll även i många moderna byggnader och broar. Tar man hänsyn till betongens långa livslängd är den även ett mycket hållbart alternativ till andra husbyggnadsmaterial. Sen behöver vi naturligtvis ta hand om den betong som finns på bästa sätt.

Med årets tema "Urbanisering - från högt ovan mark till långt under jord" vill vi beskriva betongens roll i undermark, hus och broar. Dagen tar avstamp i Kiruna där undermarkens värdefulla malm får en hel stad att flytta. Vi blickar också uppåt och får möjlighet att beskåda The Shard, Storbritanniens högsta byggnad. Förmiddagen avslutas med metoder för undermarksbyggande i urban miljö i LCC-perspektiv samt förstärkningsmetoder innan det är dags för de parallella sessionerna. Under Betongföreningens session får vi bland annat höra om hur Riksbyggen valde betong i Brf Viva, slitsmurar i Västlänken, sprutbetong i Förbifart Stockholm, armering för ökad produktivitet, brodimensionering för minimerad miljöbelastning samt hur man beställer betong. Väljer man Rebets session kan man höra inlägg om bland annat ombyggnad av Getingmidjan, snabba tillståndsbedömningar i hårt trafikerad miljö, reparation av gamla Årstabron, verktyg för konstruktörer, förstärkningar i urban miljö, reparation av avloppsrör, renovering av Börsen i Göteborg samt Trafikverkets underhållsplan.

Vi ses på Quality Hotel Globe i Stockholm den 17 oktober!

Plats

Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm.

Avgifter

För medlemmar (enskilda och korporativa)
Anmälan före 17 september
Därefter ordinarie avgift
1 900 kr
2 400 kr
För icke medlemmar:3 200 kr
Middag inkl. underhållning tillägg 1 300 kr

Samtliga priser exklusive moms.

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION: www.betongdagen.se

Betongföreningen är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling