Svenska Betongföreningen

Betongtekniken tar ett kliv framåt – Betonghandbok Material revideras

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2013 09:00 CET

Betongföreningen har i samarbete med Cementa, Svensk Betong, Svensk Byggtjänst och CBI startat ett sexårigt projekt där Betonghandboken Material (utgåva 2) från 1994 ska revideras. Huvudfinansiering från Cementa och Svensk Betong är klar och besked väntas från SBUF. Medfinansiärer kommer att sökas via Betongföreningens kanaler, vilket bland annat är anledningen till att vi nu marknadsför projektet via media samt ett informationsseminarium på CBI Betonginstitutet den 14 februari kl 17.00. Som medfinansiär har man möjlighet att följa arbetet, komma med förslag och ge synpunkter på vilka kapitel som ska revideras.

Program

(tider, förutom starttid, är ungefärliga)

17.00 Enklare förtäring och mingel (kall tallrik och dryck)
17.30 Projektledaren för projektet hälsar välkommen och berättar om syftet med seminariet
Richard McCarthy, Betongföreningen
17.35 Kunskap driver utvecklingen av betongbyggandet!
Mats Öberg, NCC
18.00 Betongteknikens utveckling sett ur ett materialperspektiv
Mats Emborg, Betongindustri
18.30 Paus med kaffe
18.45 Projektets styrgrupp beskriver projektet – diskussion och synpunkter
19.30 Avslutning
Tid: Torsdag 14 febr kl 17.00
Plats: CBI Betonginstitutet, Drottning Kristinas väg 26, Stockholm
Kostnad: Kostnadsfritt


Anmälan:http://betongföreningen.se/2013/01/betongtekniken-tar-ett-kliv-framat-betonghandbok-material-revideras/#more-3295

Betongföreningen är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling