Reklamwebben i Svedala AB

Betsson till åklagare via skrivelse till polisen för omprövning om polisutredning & åtal för grovt bedrägeri med mera

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2017 20:20 CET

Reklamwebben i Svedala AB har utfört arbete till Betsson för ett värde av över 15 miljoner kronor. Betsson har genom juridiska trix lurat Reklamwebben. Inte nog med detta, man har gjort reklamwebben rättslös, det går inte ens att ta Betsson till domstol.

Detta kan vara starten på en ny typ av bedrägerier där offret själv har avtalat bort sin rätt till skydd av lagen. Det kan redan pågå och kommer att öka om inte lagen och polisen griper in, tror Reklamwebbens vd Gert Strand.

Betsson har producerat en blueprint som alla bedragare kan använda och klara sig från straff som kunde blivit 6 års fängelse. Vi har anlitat advokathjälp för 146.000 kr och kan konstatera att vi är rättslösa. Vår enda chans är att polis och åklagare griper in. Därför har vi tillskrivit åklagare att överpröva polisens avskrivningsbeslut, säger Reklamwebbens vd.

Här är skrivelsen till Åklagaren:

Anhållan om omprövning av nedläggningen av förundersökning: Betsson Grovt Bedrägeri 5000-K101464-17

Vi anhåller att åklagare omprövar detta och åtalar Betsson.

Motivering till avskrivning och resultatet av detta:

Handläggaren har bedömt att detta är ett civilrättsligt mål. På detta sätt hjälper man Betsson att med lagens hjälp begå brott och detta kan knappast vara lagstiftarens mening. Beslutet ställer oss alla som lurats på samma vis helt rättslösa. Lura någon att trycka på en knapp på internet så gäller inte svensk lag längre.

Motivering till omprövning:

Betsson har använt Svensk lag som verktyg till att kunna begå brott. Släpper lagen förbi detta ger man fribiljett till grovt bedrägeri som utförs på samma vis. Polisen ingriper inte ens om det gäller 15 miljoner.

Betsson är ett svenskt företag och har besökt oss i Svedala 2010 och träffat avtal med oss.

Betalningen bestod av livstids provision och vi kunde logga in och se dag för dag. Plötsligt började det dyka upp ”avtalsändringar” på 20-30 sidor man skulle godkänna för att kunna logga in.Som vi tittade på i början. För att få betalt måste vi logga in så vi har varit tvingade.

I sakens natur är att provisionerna växer hela tiden. Sommaren 2015 var provisionerna uppe i över 100.000 i månaden.

Sommaren 2015 stängdes vårt konto, månadens inneliggande provision stals och all framtida provisions stals. Alla höll sig oanträffbara. Vi har civilrättsligt anlitat advokat för 146.000 kr och det är bara att konstatera att Betsson genom juridiska trix grundlurat oss.

Genom att klicka på ”jag godkänner avtalsändringar” för att kunna logga in så har vi inget avtal med Betsson längre. Det är med ett av deras betalföretag i spelparadiset Malta. När vi kontaktar spelmyndigheter på Malta så svarar de att detta är mellan oss och Betsson, de hjälper oss inte.

Vi har således civilrättsligt gjort all vi förmår i något som i lagtexten är ett bedrägeri:

Beskrivning av bedrägeri

Bedrägeri innebär att en gärningsperson vilseleder (lurar) någon att göra något som denne annars inte skulle ha gjort. Vilseledandet måste medföra att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir vilseledd.
Om ett bedrägeri avser ett betydande värde kan det också räknas som grovt.

Grovt bedrägeri kan innebära att en gärningsperson:
Missbrukat ett allmänt förtroende.
Utsatt någon för en särskilt kännbar skada

Rättssäkerheten satt ur spel

Betsson har använt Svensk lag som redskap för att begå brott så att man inte kan ställas till ansvar. Lagtexten ovan gäller plötsligt inte längre.

Man förvandlar ett grovt brott till ett civilrättsligt mål i ett spelparadis där vi är rättslösa. Inte i domstol, avtalat bort, utan med skiljemän som först skall ha ca 500.000 i förskott av båda parter.

Samma avtal används mot svenska spelare som spelar hos Betsson. Man avtalar att Betsson får beslagta deras pengar och vinster om man så vill. Man avtalar bort sin rätt till juridisk prövning, Betsson skall avgöra allt. Godkänner man inte avtalet får man inte spela.

Betsson har kontor i Sverige och driver spelverksamhet i Sverige trots att det är förbjudet. Genom samma typ av juridiska trix, utländska bolag i spelparadis. Att sätta rättvisan ur spel är närmast en affärside.

När vi informerade Betsson att vi avsåg att utnyttja vår grundlagsskyddade rättighet att kontakta media fick vi hotelsebrev från advokat. Nu missbrukas svenskt rättssystem för hotelser.

Vi är ett svenskt företag som blivit lurade av ett annat svenskt företag. Med lagen som brottsredskap och avtal man luras och tvingas att ingå.

Det är inte rimligt att Betsson kan finta bort lagen så vi hoppas att åklagare omprövar avskrivningen och åtalar Betsson.

Reklamwebben i Svedala AB

Reklamwebben i Svedala är ett reklamföretag som arbetat mot provision år Betsson sedan 2003. Man har en så hög kompetens att man kan åta sig marknadsföring mot provision på vinsten.