AB Better Business World Wide

Better Business ger företag möjlighet att få kontroll på sina lönsamhetsrisker och erbjuder en kanal för strukturerad visselblåsning

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 10:00 CET

Lönsamhetsproblem och svinn, är för många företag en riskfaktor, för företagets långsiktiga utveckling. Företag har ofta specificerade och dokumenterade rutiner avseende förebyggande åtgärder som är kommunicerade och välkända för företagets medarbetare. Men i vissa fall saknas detta.

Better Business har i mer än 20 år hjälpt företag att göra bättre affärer genom att utveckla policyer och rutiner samt att kartlägga hur dessa fungerar i mötet med kunden, i ”sanningens ögonblick”.

Better Business utvecklar nu sitt erbjudande med tjänster inom lönsamhetsutveckling och kommer därför också erbjuda konsulttjänster och försäljningskontrollerför kedjeföretag, franchiseorganisationer, kommuner och myndigheter inom flera områden såsom detaljhandel, hotell & restaurang och event. Som ett komplement kommer Better Business också kunna erbjuda företag möjligheten till strukturerad visselblåsning genom en extern linje där medarbetare anonymt kan ringa och rapportera lönsamhets- och kvalitetsbrister och där informationen avkodas innan det rapporteras tillbaka till företaget.

”Vi tror att vi med vår gedigna erfarenhet av att arbeta med att säkerställa upplevelsen av våra kunders varumärken, samt att arbeta med kvalitetshöjande insatser och verktyg för försäljningsökning kan erbjuda hjälp med att förutom att genomföra försäljningskontrollen i sig, också kan erbjuda analys av företagets rutiner samt att ta fram policyer och arbeta med utbildning för medarbetarna. Vi vill kunna ge våra kunder en helhetslösning för att arbeta med lönsamhetsutveckling”, säger Lina Schölin, vice VD på Better Business och ansvarig förde nya tjänsterna.

För att säkerställa hög kompetens och kunnande i processens olika delar har Better Business inlett samarbete med ett antal företag och personer med expertkunskap för dels analys av nyckeltal, policyer och rutiner men också för att arbeta praktiskt med utbildning för medarbetare.

Lina Schölin avslutar:
”Genom att knyta till oss spjutspetskompetens såsom Dick Malmlund, Harriet Öholm från ServiceMinded och Ann-Karin Danielsson från Made for Sales är vi säkra på att vi kan erbjuda våra kunder kvalitetssäkrade rutiner och arbetssätt samt ge medarbetare riktlinjer, kunskap och därmed en trygg arbetsplats.

AB Better Business World Wide startades 1995 av Veronica Boxberg Karlsson. Företaget genomför mystery shoppinguppdrag i alla branscher, över hela världen. Företaget har idag ca 25 anställda på kontoret samt över 60 000 mystery shoppers världen över.